Vindkraft

Vindkraft i Sverige

Vindkraft i Sverige

Vindkraft är en förnybar energikälla där vind omvandlas till energi i vindkraftverk. Vindkraft håller på att bli allt vanligare i Sverige eftersom energin är förnybar och Sverige vill minimera energiförsörjande kraftverk som bidrar negativt till klimatet eller har stora risker. Vindkraftverk finns överallt i hela Sverige men framförallt i Västra Götaland och nära vattnet.

Eftersom vindkraftverket är beroende av vind är det viktigt att det blåser och därför kan ett vindkraftverks höjd variera kraftigt. På plana områden brukar det oftast finnas höga vindkraftverk för att kunna komma åt de starka vindarna lite högre upp medan det i havet ofta krävs lägre vindkraftverk då det oftast blåser mer där.

Vad är vindkraft?

Vindkraft är en energigenerator och kan finnas i vindkraftparker eller till havs. Vindkraften gynnas av vind vilket ofta är tanken när man placerar ut dessa.

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraften generar energi med hjälp av vinden, precis som namnet antyder.

Vindkraft fördelar


* Förnybar energikälla
* Relativt billig
* Inga utsläpp

Vindkraft nackdelar


* Bullrigt
* Beroende av att det blåser
* Kan störa naturlivet

Vindkraft hemma

Det går numera att skaffa ett vindkraftverk för hemmet precis som man kan göra med solceller. Man kan givetvis inte ha ett 30 meter högt vindkraftverk utan det finns istället hemanpassade vindkraftverk som man kan köpa lite varstans. En strategi då är att använda flera olika små vindkraftverk för att bidra till att generera mer energi.

Ta reda på Hur el produceras i Sverige.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar