Varför är elpriserna så höga?

Faktorerna bakom det rekordhöga elpriset

Varför är elpriserna så höga?

Elpriserna har under sensommaren varit rekord höga, i synnerhet i södra Sverige (SE3 och SE4). Under sommaren 2021 har elpriserna ökat kraftigt vilket har varit ovanligt med tanke på årstiden. På sommaren brukar efterfrågan på el vara mindre vilket brukar dra ned elpriset. Elens rekordhöga priser kan förklaras av olika faktorer

Faktorer som påverkat elprisets nivå


Det som primärt har påverkat elpriset till de nivåerna som de är på idag är följande:

Väder
Väder är generellt en viktig faktor för elpriset. I Sverige har denna sommar inneburit ett torrt klimat vilket har reducerat vattenmängden (tillgången på vatten) som behövs för att driva energi ur vattenkraftverken. Under sensommaren har vindkraftsproduktionen varit relativt låg i norra Europa.

Utbud
Elpriset är en funktion av utbudet i relation till efterfrågan. Just nu är det allt fler samhällen som öppnar upp efter pandeming vilket ökar efterfrågan. Inte minst ökar efterfrågan på el inom industrin.

”Tillgången på vattenkraft är av stor betydelse för elpriset i Norden och Sverige då den står för ungefär hälften av elproduktionen.” - Magnus Thorstensson, Analytiker Energiföretagen Sverige.

Naturgas
Efter en kylig vinter var de europeiska naturgaslagren låga och med en ökad ekonomisk aktivitet har efterfrågan tagit fart i Europa. När dessutom en stor del av elproduktionen i Europa av klimatskäl övergått från kol till naturgas har efterfrågan på naturgas ökat. Samtidigt är utbudet av naturgas begränsat har priserna har därför ökat kraftigt.

”Som en del av EU:s inre elmarknad så påverkas vi av elpriserna på kontinenten och det innebär att priser på naturgas, kol och utsläppsrätter påverkar det svenska elpriset.” - Magnus Thorstensson, Analytiker Energiföretagen Sverige

Priset på utsläppsrätter
Inom EU finns ett system med utsläppsrätter vars syfte är att öka priserna på icke miljövänlig el och därmed styra elproduktionen mot miljövänligare el för att kunna nå klimatmålen. Med ökat pris på naturgas har efterfrågan på kol återigen igen ökat. Eftersom kolbaserad elproduktion släpper ut mer koldioxid har därför efterfrågan på utsläppsrätter ökat vilket lett till att priset på dessa har ökat.

Överföringsbegränsningar i Sverige

Sverige är indelat i fyra elområden. I varje elområde styrs elpriset av utbud och efterfrågan samt möjligheterna att överföra el mellan dessa. Eftersom förutsättningarna varierar över året så kan det vara olika pris i de olika områdena vid vissa tillfällen, medan priset kan vara det samma vid andra tillfälle. I södra Sverige är efterfrågan på el större än utbudet och eftersom överföringen inom landet varit begränsad har elpriset varit högre i söder än i norr.

Tillfälliga underhållsarbeten

Eftersom det svenska elbehovet är som lägst under sommaren planeras underhållsarbete i såväl kraftverk som i elnäten till denna tid på året. Avstängda kärnkraftverk och kraftvärmeverk innebär ett lägre elutbud och därmed högre priser .

Utrikeshandel med el

Eftersom Sverige och Norden är en del av den europeiska elmarknaden påverkas vi av prisnivån i omkringliggande länder. Detta innebär att den höga prisnivån på kontinenten smittar av sig även i Sverige.

Osäkerhet

I marknaden är osäkerhet om framtiden något som alltid prisas in och i synnerhet när det råder en brist av något. Bristen av el i paritet med förväntningar och påtryckningar om ambitiösare klimatpolitik avspeglar sig i elpriset.

Hur kan elpriset komma att utvecklas framöver?

Vi står inför en stor utmaning eftersom efterfrågan på el förväntas öka kraftigt i framtiden. Detta eftersom mycket i vårt samhälle elektrifieras, konsumenter får fler elbilar ex. och industrier elektrifieras allt mer. Ökar efterfrågan samtidigt som utbudet inte hänger med så finns en risk att priserna ökar.

”Med större andelar väderberoende elproduktion så kommer vi sannolikt att se ett mer varierande elpris.” - Magnus Thorstensson, Analytiker Energiföretagen Sverige

Läs också Hur man byter elbolag

Ta din chans att hitta ett bättre pris på el, använd vår tjänst enkelt & snabbt.

Jämför ditt elpris och sänk din elkostnad

Skriv in ditt postnummer och se efter
.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar


Billigaste Rörliga Elpriset i Sverige Just nu (exempel hämtat från elområde 3)

Tänk på att elpriserna varierar baserat på vart i Sverige du bor - hitta de billigaste elpriserna i vår jämförelsetjänst

För hus

Beräknat på 18000 kwh/år

- 67,76 öre/kWh


Jämför nu!

Tips för att spara pengar Läs vidare i artiklarna

Billig el

Billig el

Hur ser du till att alltid ha billigast möjligast el hemma. Läs denna artikeln om du vill minska dina kostnader för el.

Anläggnings-id

Anläggnings-id

För att byta elavtal måste du ha ett anläggnings-id. Detta nummer fungerar som en unik identifierare för dig som står på elnätsavtalet. Artikeln förklarar hur du hittar detta ID på din elmätare eller elfaktura.

Elprisprognos

Prognos av elpriset

Kommer elpriset gå upp eller ned i framtiden? Vi förklarar detaljerat alla faktorer som påverkar elbranschens spotpris.

Fast eller rörligt elpris

Fast eller Rörligt elpris

Denna artikeln ger dig insikt i hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris och dess för och nackdelar.

Elavtal för studenter

Elavtal Student

Som student behöver man hålla hårt i pengarna och därför har vissa elbolag erbjudit studentrabatt. Denna artikeln förklarar allt.

Välja Elbolag Vid Flytt

Välja Elbolag Vid Flytt

Många kommer i kontakt med elbolagen först när de flyttar. Men vad bör man tänka på innan man väljer? och vad gör man när man flyttar? Vi förklarar

Jämför Elpris

Jämför priser på elbolag

Innan man väljer elavtal och elbolag så måste man jämföra elbolag och elpriser. Denna artikel hjälper dig på rätt spår.

Bästa Elavtal

Vilket Elavtal Är Bäst?

Det är inte alltid lätt att hitta det bästa elavtalet, eftersom det beror på preferenser och vad man värderar mest. Så här gör du.

När bör man binda elpriset

När bör man binda elpriset?

När man ska binda sitt elpriset beror på massor av faktorer som är svårt att förutse. Denna artikeln förklarar allt du behöver veta.

Vad Består Elpriset Av

Vad Består Elpriset Av?

har du koll vad ditt elpriset egentligen består av?

Kan Jag Byta Elleverantör

Kan Jag Byta Elleverantör?

Funderar du kring om du kan byta elleverantör? och vad det innebär och hur man gör? här är svaren på alla dina frågor..

Vilket Elbolag har Jag

Vilket Elbolag Har Jag?

Ibland kan det vara svårt att veta vilket elbolag man har, när man bott länge eller flyttar. Artiklen hjälper dig hitta ditt elbolag.

Är Elpriset Lägre På Natten?

Är Elpriset Lägre på Natten?

Många funderar om elpriset och om den är lägre på natten? Här kan du läsa om vilken strategi och elavtal det gäller.

Vad är ett bra elpris

Vad Är Ett Bra Elpris?

Har du bestämt dig för att byta elavtal eller leta nytt men funderar på vad som egentligen är ett bra elpris? Vi förklarar

Byta Elbolag

Så byter du elbolag

Att byta elbolag är för många något som man kan behöva göra ibland. Att byta elbolag är enkelt och här förklaras allt grundligt i 5 steg.