Varför är elen så dyr?

Faktorerna bakom det rekordhöga elpriset

Varför är elpriserna så höga?

Elpriserna har under sensommaren varit rekord höga, i synnerhet i södra Sverige (SE3 och SE4). Under sommaren 2021 har elpriserna ökat kraftigt vilket har varit ovanligt med tanke på årstiden. På sommaren brukar efterfrågan på el vara mindre vilket brukar dra ned elpriset. Elens rekordhöga priser kan förklaras av olika faktorer

Faktorer som påverkat elprisets nivå


Det som primärt har påverkat elpriset till de nivåerna som de är på idag är följande:

Väder
Väder är generellt en viktig faktor för elpriset. I Sverige har denna sommar inneburit ett torrt klimat vilket har reducerat vattenmängden (tillgången på vatten) som behövs för att driva energi ur vattenkraftverken. Under sensommaren har vindkraftsproduktionen varit relativt låg i norra Europa.

Utbud
Elpriset är en funktion av utbudet i relation till efterfrågan. Just nu är det allt fler samhällen som öppnar upp efter pandeming vilket ökar efterfrågan. Inte minst ökar efterfrågan på el inom industrin.

”Tillgången på vattenkraft är av stor betydelse för elpriset i Norden och Sverige då den står för ungefär hälften av elproduktionen.” - Magnus Thorstensson, Analytiker Energiföretagen Sverige.

Naturgas
Efter en kylig vinter var de europeiska naturgaslagren låga och med en ökad ekonomisk aktivitet har efterfrågan tagit fart i Europa. När dessutom en stor del av elproduktionen i Europa av klimatskäl övergått från kol till naturgas har efterfrågan på naturgas ökat. Samtidigt är utbudet av naturgas begränsat har priserna har därför ökat kraftigt.

”Som en del av EU:s inre elmarknad så påverkas vi av elpriserna på kontinenten och det innebär att priser på naturgas, kol och utsläppsrätter påverkar det svenska elpriset.” - Magnus Thorstensson, Analytiker Energiföretagen Sverige

Priset på utsläppsrätter
Inom EU finns ett system med utsläppsrätter vars syfte är att öka priserna på icke miljövänlig el och därmed styra elproduktionen mot miljövänligare el för att kunna nå klimatmålen. Med ökat pris på naturgas har efterfrågan på kol återigen igen ökat. Eftersom kolbaserad elproduktion släpper ut mer koldioxid har därför efterfrågan på utsläppsrätter ökat vilket lett till att priset på dessa har ökat.

Överföringsbegränsningar i Sverige

Sverige är indelat i fyra elområden. I varje elområde styrs elpriset av utbud och efterfrågan samt möjligheterna att överföra el mellan dessa. Eftersom förutsättningarna varierar över året så kan det vara olika pris i de olika områdena vid vissa tillfällen, medan priset kan vara det samma vid andra tillfälle. I södra Sverige är efterfrågan på el större än utbudet och eftersom överföringen inom landet varit begränsad har elpriset varit högre i söder än i norr.

Tillfälliga underhållsarbeten

Eftersom det svenska elbehovet är som lägst under sommaren planeras underhållsarbete i såväl kraftverk som i elnäten till denna tid på året. Avstängda kärnkraftverk och kraftvärmeverk innebär ett lägre elutbud och därmed högre priser .

Utrikeshandel med el

Eftersom Sverige och Norden är en del av den europeiska elmarknaden påverkas vi av prisnivån i omkringliggande länder. Detta innebär att den höga prisnivån på kontinenten smittar av sig även i Sverige.

Osäkerhet

I marknaden är osäkerhet om framtiden något som alltid prisas in och i synnerhet när det råder en brist av något. Bristen av el i paritet med förväntningar och påtryckningar om ambitiösare klimatpolitik avspeglar sig i elpriset.

Hur kan elpriset komma att utvecklas framöver?

Vi står inför en stor utmaning eftersom efterfrågan på el förväntas öka kraftigt i framtiden. Detta eftersom mycket i vårt samhälle elektrifieras, konsumenter får fler elbilar ex. och industrier elektrifieras allt mer. Ökar efterfrågan samtidigt som utbudet inte hänger med så finns en risk att priserna ökar.

”Med större andelar väderberoende elproduktion så kommer vi sannolikt att se ett mer varierande elpris.” - Magnus Thorstensson, Analytiker Energiföretagen Sverige

Läs också Hur man byter elbolag

Ta din chans att hitta ett bättre pris på el, använd vår tjänst enkelt & snabbt.

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review
.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar


Tips för att spara pengar Läs vidare i artiklarna

Billig el

Billig el

Hur ser du till att alltid ha billigast möjligast el hemma. Läs denna artikeln om du vill minska dina kostnader för el.

Välja tibber?

Bör man välja Tibber?

Tibber är en uppstickare på elmarknaden. Här kan du läsa en ingående artikel om fördelar och nackdelar med Tibbers elavtal.

Elprisprognos

Elpris prognos 2023 och 2024

Kommer elpriset gå upp eller ned i framtiden? Vi förklarar detaljerat alla faktorer som påverkar elbranschens spotpris.

Fast eller rörligt elpris

Fast eller Rörligt elpris

Denna artikeln ger dig insikt i hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris och dess för och nackdelar.

Elpriser runt om dygnet

När är elen som billigast på dygnet?

Har du funderingar kring när elen är som billigast? Här är en ingående guide kring elpriserna runt om på dygnet.

Timpris el

Vad är ett rörligt timpris?

Rörliga timpriser blir allt vanligare på elmarknaden. Här är en ingående guide kring fördelar och nackdelar med ett sådant elavtal.

Fortum elbolag

Fortums elpris? Välja Fortum?

Läs om fakta om Fortum elbolag och se aktuella erbjudanden för just dig.

Jämför elpriser

Jämför elpriser

Det är inte alltid lätt att hitta det bästa elpriset, så därför bör du alltid jämföra elpriser.

När bör man binda elpriset

När bör man binda elpriset?

När man ska binda sitt elpriset beror på massor av faktorer som är svårt att förutse. Denna artikeln förklarar allt du behöver veta.

Elförbrukning lägenhet

Elförbrukning lägenhet?

har du koll vad ditt elpriset egentligen består av?

så mycket el drar diskmaskinen

Hur mycket el drar en diskmaskin?

Vissa hushållsprylar drar mer el än andra. Diskmaskinen är en sån pryl många undrar över. Här är svaret..

Bästa elboalget 2023

Bästa elbolaget 2023?

Vad är det bästa elbolaget 2023? Läs guiden till bästa elbolaget här

Är Elpriset Lägre På Natten?

Är Elpriset Lägre på Natten?

Många funderar om elpriset och om den är lägre på natten? Här kan du läsa om vilken strategi och elavtal det gäller.

Vad är ett bra elpris

Billigaste elbolaget?

Vilket elbolag har det billigaste elpriset? Se lista på elbolag och de billigaste.

Byta Elbolag

Så byter du elbolag

Att byta elbolag är för många något som man kan behöva göra ibland. Att byta elbolag är enkelt och här förklaras allt grundligt i 5 steg.