Elnätsavgift

Förklaring av elnätsavgift

Vad är elnätsavgift?

En elnätsavgift är en fast avgift som alla hushåll betalar till elnätsägaren i respektive område som man bor i.

Elnätsavgiften är en del av den totala elkostnaden som hushåll betalar.

Den andra delen beror av den faktiska elförbrukningen och är rörlig i förhållande till elnätsavgiften.

Det finns idag cirka 155 elnätsföretag som äger olika ledningar i olika delar av Sverige.

Elnätsavgiften tillägnas elnätsföretaget och är en avgift som man inte kan undvika eller förhandla bort så länge man använder deras elnät (kablar i marken och i huset).

Vissa hushåll med solpaneler kan få rabatt eller eller elen gratis om de blir självförsöljande då de inte behöver vara uppkopplade mot elnätet.

Energimyndigheten kämpar för konsumenters rättigheter och att elnätspriserna hålls inom rimliga ramar eftersom elnätsföretagen har monopolmakt på elnäten.

Läs också Vad ett anvisat elavtal eller tillsvidare avtal är.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar