Vad är ett anvisat elavtal?

även kallat tillsvidareavtal

Vad är ett anvisat elpris?

När man som elkonsument inte gör ett aktivt elval, exempelvis när man flyttat eller när ens befintliga avtal gått ut så hamnar man på ett så kallat tillsvidareavtal eller anvisat elavtal som är ett elavtal som elbolaget väljer åt dig som konsument. Dessa är normalt väldigt dyra (upp emot 25 – 40% dyrare än ett normalt avtal).

De anvisade avtalet delas ut av elnätsägaren till elhandelsaktörer eftersom elnätsägaren har leveransplikt av el till din bostad, när du har tecknat ett elnätsavtal. Det finns inga regler kring vilket elhandelsbolag som får det anvisade elavtalet utan det är elnätsföretaget som bestämmer vem som levererar din el. Detta innebär att det kan vara elnätsbolaget eller något elhandelsbolag som du köper elen av.

Ta reda på Hur du får lägsta elpriset.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar