Dagens spotpris på el

2023-03-26


45,56 öre/kWh
SE1 Luleå
Imorgon: öre/kWh
45,56 öre/kWh
SE2 Sundsvall
Imorgon: öre/kwh
83,22 öre/kWh
SE3 Stockholm
Imorgon: öre/kwh
107,02 öre/kWh
SE4 Malmö
Imorgon: öre/kwh

Spotpriset är elpriset på Nord Pool

Att ha koll på spotpriset är en förutsättning för att du ska kunna förstå elpriset och vad som ligger till grund för det elpris du betalar varje månad. Spotpriset är det elpriset som bestäms på den gemensamma elmarknaden Nord Pool. Här säljer och köper elbolagen el och dagens elpris bestäms på förhand dagen innan, mitt på dagen.

Det är det genomsnittliga spotpriset på el från förra månaden som avgör det spotpris som ligger till grund för det rörliga elavtalet. För att se aktuella spotpriser så gå in i vår jämförelsetjänst och kolla vad spotpriset ligger på i prisspecifikationen.

När du tecknar rörligt elavtal hos oss ändras spotpriset från Nordpool varje månad i öre/kwh medan du har kvar rabatter på samma nivå som du tecknade avtalet. Om du vill nyttja dagliga spotpriser ska du välja elavtal med timpris.

Bolag som har timpris i vår tjänst är Greenely, Fortum och Telge Energi. Där sticker Greenely ut när man jämför då det visar sig att de erbjuder spotpriset på el utan månadsavgift med vår kampanj där du betalar så lite som möjligt för din förbrukning varje månad (kampanj giltig i SE1-SE4).

Spotpriset är något som rör sig upp och ned i en kurs baserat på utbud och efterfrågan hos den nordiska elbörsen Nord Pool som baseras på ett rörligt elpris. Spotpriset omfattar inte kostnad för elcertifikat, påslag, energiskatt, moms och elnätskostnader per månad.

Det vi tycker du behöver veta om spotpriset på el är:

1. Spotpriset för dig med rörligt elavtal är baserat på ett genomsnittspris från förra månadens alla dagar.

2. Om du använder dig av el per timme så kan du se och nyttja det aktuella spotpriset på el. Du får elpriserna dagen innan och kan beräkna när det är billigast att använda din spotpris el.

3. Spotpriser avgör vad elbolagen erbjuder dig för elpris. Sen beror det slutgiltiga priset till dig som kund på vad för påslag och månadsavgifter eller rabatter just ditt elbolag har.

Det är därför vi inte har ett enda elpris till alla kunder i Sverige och varför det lönar sig att jämföra vilket elavtal som här bäst pris, dvs. vilka som är mest generösa med sina rabatter.

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review

Olika spotpriser per elområde

Sveriges spotpris skiljer sig nästan jämnt mellan våra fyra elområden, detta då våra politiker med hjälp av Svenska Kraftnät har delat upp Sverige i fyra elområden så att om du bor i norra Sverige (SE1 ch SE2) har du ofta billigare spotpris på ditt elavtal per kwh än i södra Sverige (SE3 och SE4).

Det har att göra med att mer el produceras i norr tack vare all vår fantastiska vattenkraft. Det finns många stora älvar som Dalälven som producerar enorma mängder el.

Det gör att elpriserna på Nordpool i norr drivs ner. I elområde 3 som inbegriper Stockholm, Göteborg, Örebro, Linköping, Norrköping etc så är elpriset dyrare men det finns en del sjöar med bra vattenproduktion som Vänern, Vättern och Hjälmaren. Det finns även en del aktiva kärnkraftverk som gör att det kontinuerligt kan slås på el i elnätet.

Nackdelen än så länge med vind- och vattenkraft är att den inte når samma tillförlitlighet och kontinuitet som kärnkraftverk när det gäller att producera el till elbörsen Nord Pool och då man inte sparar el från dessa källor så måste elnätet använda andra energikällor.

Det är därför man kan läsa om att spotpriser i elområde 4, som inbegriper hela Skåne och en del av Halland samt Småland, sticker i höjden när vindkraftverken står stilla och att man måste slå på t.ex. oljekraftverk istället för att säkra upp Sveriges strömförsörjning.

Detta då det inte finns gott om kärnkraftverk kvar med tillräcklig produktionskapacitet i Sveriges fyra elområden där SE3 och SE4 varit starkt beroende av kärnkraft för att hålla ned sina elpriser idag och väen de genomsnittliga via Nordpool.

Se vår video om spotpris el:
Vad påverkar spotpriset

Vi rankar här de viktigaste anledningarna till det som bestämmer ditt spotpris på el. Energimarknadsexperter talar om att elpriset har en 60 % potential att stiga uppåt de kommande åren och att även en stor el av vår inflationsökning på senare tid beror på elpriset. Varför är det så?

Se elavtal

1. Den viktigaste orsaken enligt oss på Elbyte.se är den europeiska politiken. Precis som med många andra frågor så är det Europa gemensamt som sätter agendan när det kommer till politiska beslut. Ett annat land som påverkar elbörsen Nord Pool och den Nord Pool spot som du måste betala är Tyskland då man importerar el från Norden.

Där har man tagit stora beslut att gå mot 100 % grön el genom att lägga ned alla kärnkraftverk. En stor satsning där man också jobbar stenhårt med att förbättra sina miljövänliga alternativ.

Än så länge har man dock behövt använda mycket kolkraftverk och rysk gas för att täcka upp för den elen som kärnkraftverken tidigare stod för. Eller så köper de el från Sverige och då blir det högre efterfrågan och dyrare pris även för dig här i Sverige då det blir minskat utbud av tillgänglig el.

2. Svensk politik näst viktigaste faktorn för spotpriset. Vilka satsningar är det som görs på våra elnät som Svenska Kraftnät har ansvar för att se efter? Underhåller man bara det som existerar eller ökar man mängden el som kan förflyttas eller avstånden som elen kan färdas vilket är faktorer som kan påverka när du jämför priserna i ditt elområde per kwh hos Nord Pool.

När elpriserna i öre kwh var på rekordhöga nivåer vintern 2021-2022 så gick Socialdemokraterna ut och lovade att det skulle byggas mer vindkraftverk i havet i SE3 och SE4. Hur mycket el bidrar en sådan satsning med för södra Sverige och löser den problemet med att elnäten behöver regelbunden el per timme. Se1 och Se2 däremot drar nytta av Sveriges goda tillgång till billig vattenkraft samtidigt som efterfrågan är lägre.

När man jämför elavtal i vår tjänst visar det sig att det genomsnittliga spotpriset är starkt beroende av de politiska beslut. Välj elavtal aktivt är det enda sättet att kontra detta samt att rösta på de politiker du tror för bäst energipolitik.

3. Väderförhållandena. När det är vinter och vattnet fryser till is minskar mängden tillgänglig vattenkraft. När det är torrt ute så fylls inte våra vattenmagasin på. Blåser det tillräckligt för att vindkraftverken ska producera optimalt och sänka Nord Pool spot priset idag. Ofta pratas det om totalt elproduktion men utan att väga in vad som produceras per timme.

4. Innovationskraft. Om vi gör många gröna satsningar i Europa idag så borde effektiviteten gå framåt exponentiellt. Detta har t.ex. visat sig när det gäller solceller som kan vara nog så effektivt även här uppe i norra delen av jordklotet och påverka nordiska elbörsen Nord Pool.

Kan vi få upp jämnheten i turbinerna så att vi kan generera mer jämn produktion av el så kommer vi få ett lägre kontinuerligt spotpris på el och inte så mycket toppar och dalar hos Nord Pool spot.

5. Råvarupriser (så länge vi inte löser mer effektiv grön elproduktion) Om priset på gas för närvarande går upp i vårt närliggande Europeiska elområde så betyder det att de länder som importerar gas i stora mängder (t.ex Tyskland) vänder sig till Norden och köper el som producerats på andra sätt vilket påverkar våra elpriser negativt.

Vill du hålla dig uppdaterad om spotpriset?

Fyll i din mejl och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring spotpriset, elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.


Läs vidare Varför är elpriserna så höga?


Tips för att spara pengar Läs vidare i artiklarna

Billig el

Billig el

Hur ser du till att alltid ha billigast möjligast el hemma. Läs denna artikeln om du vill minska dina kostnader för el.

Välja tibber?

Bör man välja Tibber?

Tibber är en uppstickare på elmarknaden. Här kan du läsa en ingående artikel om fördelar och nackdelar med Tibbers elavtal.

Elprisprognos

Elpris prognos 2023 och 2024

Kommer elpriset gå upp eller ned i framtiden? Vi förklarar detaljerat alla faktorer som påverkar elbranschens spotpris.

Fast eller rörligt elpris

Fast eller Rörligt elpris

Denna artikeln ger dig insikt i hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris och dess för och nackdelar.

Elpriser runt om dygnet

När är elen som billigast på dygnet?

Har du funderingar kring när elen är som billigast? Här är en ingående guide kring elpriserna runt om på dygnet.

Timpris el

Vad är ett rörligt timpris?

Rörliga timpriser blir allt vanligare på elmarknaden. Här är en ingående guide kring fördelar och nackdelar med ett sådant elavtal.

Fortum elbolag

Fortums elpris? Välja Fortum?

Läs om fakta om Fortum elbolag och se aktuella erbjudanden för just dig.

Jämför elpriser

Jämför elpriser

Det är inte alltid lätt att hitta det bästa elpriset, så därför bör du alltid jämföra elpriser.

Snittpris el

Snittpriser på el

Här kan du hitta sammanställningen av alla genomsnittliga elpriser 2022 i varje elområde.

Elförbrukning lägenhet

Elförbrukning lägenhet?

har du koll vad ditt elpriset egentligen består av?

så mycket el drar diskmaskinen

Hur mycket el drar en diskmaskin?

Vissa hushållsprylar drar mer el än andra. Diskmaskinen är en sån pryl många undrar över. Här är svaret..

Bästa elboalget 2023

Bästa elbolaget 2023?

Vad är det bästa elbolaget 2023? Läs guiden till bästa elbolaget här

Är Elpriset Lägre På Natten?

Är Elpriset Lägre på Natten?

Många funderar om elpriset och om den är lägre på natten? Här kan du läsa om vilken strategi och elavtal det gäller.

Vad är ett bra elpris

Billigaste elbolaget?

Vilket elbolag har det billigaste elpriset? Se lista på elbolag och de billigaste.

Byta Elbolag

Så byter du elbolag

Att byta elbolag är för många något som man kan behöva göra ibland. Att byta elbolag är enkelt och här förklaras allt grundligt i 5 steg.