Schysst elhandel

Schysst elhandel - information

Schysst elhandel är en certifiering av elhandelsföretag. Du som kund ska kunna lita på att ett certifierat företag har schyssta säljmetoder. För att bli certifierad måste elhandelsföretaget avge ett antal kundlöften som ska göra det enklare för dig som kund att känna dig trygg i ditt val av avtal och elhandelsföretag. Löftena gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser.

En överväldigande majoritet av alla elhandelsföretag är seriösa aktörer som sätter kunden främst. Många företag lever också redan idag efter de kriterier, eller kundlöften, som certifieringen omfattar. Med Schysst elhandel gör man det synligt för kunden att företagets säljaktiviteter har kontrollerats och godkänts enligt de krav som ställs.

Det är branschföreningen Energiföretagen Sverige som står bakom Schysst elhandel men certifieringen utförs av ett oberoende certifieringsföretag, DNV GL, som även sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Schysst elhandel logo

Artikel skriven av Elbyte - Vi reseverar oss för eventuella felskrivningar