Fler hushåll byter elavtal än tidigare år.

Större omsättning av elhandelsavtal på elmarknaden tyder på ökad transparens och ökad kunskap inom elhandelsfrågor.

Kraftig ökning av antalet hushåll som byter elhandelsbolag.

Medvetenheten kring el de senaste åren har gjort att fler hushåll nu bytte elhandelsleverantör mellan 2022-2023 än mellan 2021-2022, samtidigt som andelen anvisade elavtal stadigt har minskat på nationell nivå enligt statistik från SCB.

Mellan åren Maj 2021 och Maj 2022 bytte ungefär 633 364 hushåll och andra kunder elavtal hos olika elhandlare. Mellan åren Maj 2022 till Maj 2023 har 724 302 hushåll bytt elhandelsavtal, vilket är en ökning på 14,4 procent mot föregående period, se grafen nedan.

Graf för ökade elbyten Graf över ökade elbyten mellan 2022-2023 kontra 2021-2022 - bild från Elbyte

Varför ser vi detta?

Året 2022 var ett rekordår i elpriser i Sverige och energifrågan har varit en het potatis i den politiska debatten. Regeringen har gett elstöd till företag och konsumenter för de extrema priserna men vad innebär detta för markanden?

"Att färre får anvisade elavtal är givetvis en positiv insikt eftersom det innebär att kunskapsnivån kring el ökat. Folk har börjat inse värdet i att välja ett elavtal och risken med att stanna i ett elavtal allt för länge. Transparensen på elmarknaden har ökat och fler är idag mån om hur de kan påverka sin elkostnad än tidigare.
"
Filip, VD på Elbyte.se.


Elbyte.se

Detta styrks också av övrig statistik från SCB

Källförteckning


SCB:s statistik

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review Fortum Greenely Eon Skellefteå Kraft Telge Energi Vattenfall


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få information som är bra för just dig.