Så fungerar Kärnkraft i Sverige 2022

Kärnkraft

Kärnkraft i Sverige

Kärnkraften är en av de största energikällorna för el i Sverige. Kärnkraften som energikälla är omtalat ämne såväl inom politiken som i den privata sfären.

Denna artikel är tänkt att förklara grundligt vad kärnkraft är, hur det fungerar och delge en del av den debatt som sker kring kärnkraften idag.

Vad är kärnkraft?

Kärnkraft är ett energiutvinningssätt som utvinns genom två olika processer, antingen fission eller fusion. Det är dock endast fission som används i praktiken. Fission innebär att klyva två kärnor på mitten, vilket skapar en kärnreaktion som avger energi.

Idag finns 10 reaktorer som producerar el runtom i Sverige och bidrar med nära hälften av Sveriges elproduktion.

Hur fungerar ett Kärnkraftverk?

Kärnkraften utvinns i stora reaktorer som finns på flera ställen runt om i Sverige. De mest kända kärnkraftreaktorerna är Barsebäck (idag nedlagt), Forskmark och Ringhals.

Processen i ett kärnkraftverk är densamma som i en atombomb, bara det att denna process är kontrollerad med hjälp av styrstavar bland annat.

Kärnkraft debatten

Risker med kärnkraft

Kärnkraften har stött på mycket motstånd både nu men även när den infördes för drygt 60 år sedan. Sedan Tjernobylolyckan 1986 har många länder gradvis trappat ned på sitt nyttjande av kärnkraft, däribland Sverige och Tyskland (där omställningen till 100 % grön el tyvärr har lett till ett beroende av kolkraft).

Läs också Hur vindkraft fungerar .

Även om kärnkraft är en effektiv energikälla så har den avsevärda brister som uppmärksammas.

Problematiken och riskerna kring kärnkraft är primärt:
- Risk för radioaktiva utsläpp
- Avfallet som bildas är extremt miljöfarligt
- Utvinningsprocessen skapar miljöskada

Skulle ett utsläpp av radioaktiva ämnen ske skulle det få en katastrofal effekt och påverka många länder, och kan skapa härdsmälta likt Tjernobyl. De avfall som skapas har en nedbrytningstid på flera tusen år och detta grävs idag ned. Många anser att dessa risker är för stora i relation till vad kärnkraften ger, framförallt när det finns kompletterande energikällor.

Idag har fokus hamnat på andra energikällor som primärt är förnybara energikällor som bland annat solenergi, vattenkraft osv. Innan kärnkraften var vattenkraft den största energikällan i Sverige.

Ta reda på Hur den svenska elmarknaden fungerar.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar