Så fungerar Kärnkraft i Sverige 2022

Kärnkraft

Kärnkraft i Sverige

Kärnkraften är en av de största energikällorna för el i Sverige. Kärnkraften som energikälla är omtalat ämne såväl inom politiken som i den privata sfären.

Denna artikel är tänkt att förklara grundligt vad kärnkraft är, hur det fungerar och delge en del av den debatt som sker kring kärnkraften idag.

Vad är kärnkraft?

Kärnkraft är ett energiutvinningssätt som utvinns genom två olika processer, antingen fission eller fusion. Det är dock endast fission som används i praktiken. Fission innebär att klyva två kärnor på mitten, vilket skapar en kärnreaktion som avger energi.

Idag finns 10 reaktorer som producerar el runtom i Sverige och bidrar med nära hälften av Sveriges elproduktion.

Hur fungerar ett Kärnkraftverk?

Kärnkraften utvinns i stora reaktorer som finns på flera ställen runt om i Sverige. De mest kända kärnkraftreaktorerna är Barsebäck (idag nedlagt), Forskmark och Ringhals.

Processen i ett kärnkraftverk är densamma som i en atombomb, bara det att denna process är kontrollerad med hjälp av styrstavar bland annat.

Kärnkraft debatten

Risker med kärnkraft

Kärnkraften har stött på mycket motstånd både nu men även när den infördes för drygt 60 år sedan. Sedan Tjernobylolyckan 1986 har många länder gradvis trappat ned på sitt nyttjande av kärnkraft, däribland Sverige och Tyskland (där omställningen till 100 % grön el tyvärr har lett till ett beroende av kolkraft).

Läs också Hur vindkraft fungerar .

Även om kärnkraft är en effektiv energikälla så har den avsevärda brister som uppmärksammas.

Problematiken och riskerna kring kärnkraft är primärt:
- Risk för radioaktiva utsläpp
- Avfallet som bildas är extremt miljöfarligt
- Utvinningsprocessen skapar miljöskada

Skulle ett utsläpp av radioaktiva ämnen ske skulle det få en katastrofal effekt och påverka många länder, och kan skapa härdsmälta likt Tjernobyl. De avfall som skapas har en nedbrytningstid på flera tusen år och detta grävs idag ned. Många anser att dessa risker är för stora i relation till vad kärnkraften ger, framförallt när det finns kompletterande energikällor.

Idag har fokus hamnat på andra energikällor som primärt är förnybara energikällor som bland annat solenergi, vattenkraft osv. Innan kärnkraften var vattenkraft den största energikällan i Sverige.

Ta reda på Hur den svenska elmarknaden fungerar.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar


Tips för att spara pengar Läs vidare i artiklarna

Billig el

Billig el

Hur ser du till att alltid ha billigast möjligast el hemma. Läs denna artikeln om du vill minska dina kostnader för el.

Välja tibber?

Bör man välja Tibber?

Tibber är en uppstickare på elmarknaden. Här kan du läsa en ingående artikel om fördelar och nackdelar med Tibbers elavtal.

Elprisprognos

Elpris prognos 2023 och 2024

Kommer elpriset gå upp eller ned i framtiden? Vi förklarar detaljerat alla faktorer som påverkar elbranschens spotpris.

Fast eller rörligt elpris

Fast eller Rörligt elpris

Denna artikeln ger dig insikt i hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris och dess för och nackdelar.

Elpriser runt om dygnet

När är elen som billigast på dygnet?

Har du funderingar kring när elen är som billigast? Här är en ingående guide kring elpriserna runt om på dygnet.

Timpris el

Vad är ett rörligt timpris?

Rörliga timpriser blir allt vanligare på elmarknaden. Här är en ingående guide kring fördelar och nackdelar med ett sådant elavtal.

Fortum elbolag

Fortums elpris? Välja Fortum?

Läs om fakta om Fortum elbolag och se aktuella erbjudanden för just dig.

Jämför elpriser

Jämför elpriser

Det är inte alltid lätt att hitta det bästa elpriset, så därför bör du alltid jämföra elpriser.

Snittpris el

Snittpriser på el

Här kan du hitta sammanställningen av alla genomsnittliga elpriser 2022 i varje elområde.

Elförbrukning lägenhet

Elförbrukning lägenhet?

har du koll vad ditt elpriset egentligen består av?

så mycket el drar diskmaskinen

Hur mycket el drar en diskmaskin?

Vissa hushållsprylar drar mer el än andra. Diskmaskinen är en sån pryl många undrar över. Här är svaret..

Bästa elboalget 2023

Bästa elbolaget 2023?

Vad är det bästa elbolaget 2023? Läs guiden till bästa elbolaget här

Är Elpriset Lägre På Natten?

Är Elpriset Lägre på Natten?

Många funderar om elpriset och om den är lägre på natten? Här kan du läsa om vilken strategi och elavtal det gäller.

Vad är ett bra elpris

Billigaste elbolaget?

Vilket elbolag har det billigaste elpriset? Se lista på elbolag och de billigaste.

Byta Elbolag

Så byter du elbolag

Att byta elbolag är för många något som man kan behöva göra ibland. Att byta elbolag är enkelt och här förklaras allt grundligt i 5 steg.