Gemensam el för er bostadsrättsförening

Så gör du

Gemensamt elavtal

Fler och fler bostadsrättsföreningar väljer nu att gå mot ett gemensamt elnät för att spara pengar. Istället för att alla i bostadsrättsföreningen skall bli debiterade enskilt kan nu alla bli debiterade som en enhet.

Detta innebär att alla kan spara en hel del pengar eftersom elnätsbolaget fakturerar bostadsrättsföreningen för elnätet i sin helhet.

Varje enskilt hushåll förlorar då sin egen handlingskraft i att kunna välja elavtal själv. Läs om hur denna bostadrättsförening bytte till gemensamt elavtal.

Vissa väljer dock att inte att fakturera bostadsrättsföreningen som en helhet utan låter bara elnätsavgifterna vara det som alla betalar för gemensamt. Varje enskild individ betalar även för sin konsumtion då man sett att konsumtionen ökat enormt till följd av gemensam el. gemensam el med enskild förbrukning

Vad är fördelarna med gemensamt elvatal för bostadsrättsföreningen?

Det finns både för och nackdelar med gemensam el i en bostadsrättsförening. Förändringen innebär att bostadsrättsföreningen ses som en näringsidkare vilket gör att man som enskilt hushåll förlorar vissa rättigheter som ersättning vid elavabrott .

Vad är fördelarna med gemensamt elvatal för bostadsrättsföreningen? Vad man spara på att ha gemensamt elavtal i brf?
Primärt är det att:

  • Spara pengar
  • Spara tid

Hur mycket man kan spara är olika beroende på hur stor föreningen är men mellan 30-60 procent i sänkning i pris för elnät och elkonsumtion. För enskilda individer kan det innebära allt från 500-3000 kr som man sparar per år. Man slipper risken att hamna på dyra tillsvidareavtal eller ”anvisade avtal” då föreningen ofta förhandlar fram fastaelpriser.

För stora bostadsrättsföreningar kan det röra sig om flera hundra tusen kronor per år som man sparar. Även administrations tid minimeras eftersom den hanteras av bostadsrättsföreningen snarare än en själv som enskild inidivid.

Detta måste dock ställas i relation till de kostnader som en förändring av den här typen medför. Kostnad för att byta elmätare och installationskostnader bland annat.

Hur går det till?

Processen för att byta till gemensam el kan se lite olika ut men oftast brukar det gå till så att man byter ut alla lägenheters elmätare till egna.

Sedan förhandlar man fram ett pris med elnätsleverantören att debitera bostadsrättsföreningen som en helhet. Detta bygger också på att alla i föreningen har samma elavtal. Därmed förlorar man rätten att själv kunna välja elhandelsleverantör.

Sedan kan man förhandla fram elavtal med olika aktörer, exempelvis med fastpris för alla hushåll i bostadsrättsföreningen. Traditionell förhandling kan vara värdefullt när det kommer till prispress, i synnerhet när det gäller en hel bostadsrättsförening.

Välja elavtal till er brf

Att välja elbolag till er bostadsrätt och sedan att välja ett gemensamt elavtal brf kan vara en tidskrävande process och vi kan ge er bra tips. Generellt gäller samma principer som för att få lägsta elpris för enskilda hushåll som för brf. Det absolut viktigaste för att få lägsta elpris är att jämföra elavtal för ert brf.

En annan fråga som många har är huruvida man ska välja fast eller rörligt elpris. Det blir allt vanligare med fast elpris men majoriteten har rörligt elpris. Här kan du läsa att välja fast eller rörligt elpris
Fast elpris brf
Fördelen med att välja fastpris är att om priserna är låga just nu och man tror att priserna kommer öka i framtiden kommer man spara pengar.
Rörligt elpris brf
Fördelen med att välja ett rörligt elavtal till er bostadsrättsförening är att priset sätts av marknaden.

Kontakta gärna oss om ni har någon fundering eller behöver hjälp på info snabela elbyte.se

Ta reda på Hur du får lägsta elpriset .

Billigaste Rörliga Elpriset Just nu

För hus

Beräknat på 18000 kwh /år

11,4 öre

14,5 öre billigare än förra månaden

För Lägenhet

Beräknat på 5000 kwh /år

11,36 öre

15 öre billigare än förra månaden

Tips för att spara pengar Massa artiklar

Fast eller rörligt elpris

Fast eller Rörligt elpris

Denna artikeln ger dig insikt i hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris och dess för och nackdelar.

Elavtal för studenter

Elavtal Student

Som student behöver man hålla hårt i pengarna och därför har vissa elbolag erbjudit studentrabatt. Denna artikeln förklarar allt.

Välja Elbolag Vid Flytt

Välja Elbolag Vid Flytt

Många kommer i kontakt med elbolagen först när de flyttar. Men vad bör man tänka på innan man väljer? och vad gör man när man flyttar? Vi förklarar

Jämför Elpris

Jämför priser på elbolag

Innan man väljer elavtal och elbolag så måste man jämföra elbolag och elpriser. Denna artikel hjälper dig på rätt spår.

Bästa Elavtal

Vilket Elavtal Är Bäst?

Det är inte alltid lätt att hitta det bästa elavtalet, eftersom det beror på preferenser och vad man värderar mest. Så här gör du.

När bör man binda elpriset

När bör man binda elpriset?

När man ska binda sitt elpriset beror på massor av faktorer som är svårt att förutse. Denna artikeln förklarar allt du behöver veta.

Vad Består Elpriset Av

Vad Består Elpriset Av?

har du koll vad ditt elpriset egentligen består av?

Kan Jag Byta Elleverantör

Kan Jag Byta Elleverantör?

Funderar du kring om du kan byta elleverantör? och vad det innebär och hur man gör? här är svaren på alla dina frågor..

Vilket Elbolag har Jag

Vilket Elbolag Har Jag?

Ibland kan det vara svårt att veta vilket elbolag man har, när man bott länge eller flyttar. Artiklen hjälper dig hitta ditt elbolag.

Är Elpriset Lägre På Natten?

Är Elpriset Lägre på Natten?

Många funderar om elpriset och om den är lägre på natten? Här kan du läsa om vilken strategi och elavtal det gäller.

Vad är ett bra elpris

Vad Är Ett Bra Elpris?

Har du bestämt dig för att byta elavtal eller leta nytt men funderar på vad som egentligen är ett bra elpris? Vi förklarar

Byta Elbolag

Så byter du elbolag

Att byta elbolag är för många något som man kan behöva göra ibland. Att byta elbolag är enkelt och här förklaras allt grundligt i 5 steg.

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Kontakta oss för hjälp info@elbyte.se