Gemensam el för er bostadsrättsförening

Vilka är för och nackdelarna?

Gemensamt elavtal bostadsrätt

Fler och fler bostadsrättsföreningar väljer nu att gå mot att medlemmarna i bostadsrättsföreningen tillsammans nyttjar ett gemensamt elnät (gemensamt elabonnemang) för att spara pengar. Istället för att alla i bostadsrättsföreningen skall bli debiterade enskilt kan nu alla bli debiterade som en enhet.

Detta innebär att alla kan spara en hel del pengar eftersom elnätsbolaget fakturerar bostadsrättsföreningen för elnätet i sin helhet.

Varje enskilt hushåll förlorar då sin egen handlingskraft i att kunna välja elavtal själv. Läs om hur denna bostadrättsförening bytte till gemensamt elavtal.

Vissa väljer dock att inte att fakturera bostadsrättsföreningen som en helhet utan låter bara elnätsavgifterna vara det som alla betalar för gemensamt. Varje enskild individ betalar även för sin konsumtion då man sett att konsumtionen ökat enormt till följd av gemensam el, se gemensam el med enskild förbrukning.

Vad är fördelarna med gemensamt elvatal för bostadsrättsföreningen?

Det finns både för och nackdelar med gemensam el i en bostadsrättsförening. Förändringen innebär att bostadsrättsföreningen ses som en näringsidkare vilket gör att man som enskilt hushåll förlorar vissa rättigheter som ersättning vid elavabrott.

Vad är fördelarna med gemensamt elvatal för bostadsrättsföreningen? Vad kan man spara på att ha gemensamt elavtal i brf?
Primärt är det att:

  • Spara pengar
  • Spara tid
Detta kommer sig av att samtliga inom din BRF kan bespara pengarna som går iväg till elnätsavtalet (då detta blir gemensamt) och även kostnaden för elhandelsöverföringen delas. Det är enkelt att räkna ut hur mycket ni kan tjäna per år per BRF men ett snitt enligt våra undersökningar ligger på ca 3000 per år per bostadsrättsinnehavare.

Nackdelarna kan vara att våra elnät i Sverige behöver sitt underhåll för att effektivt kunna förflytta el via elmaster och transfirmatorer tills det kommer i rätt spänning in i din lägenhet. Det är ju ditt elnätsavgifterna gå

Behöver er bostadsrätt hjälp att få gemensam el?

Jag heter Filip och är grundare av Elbyte.se, fyll i din mejl, telefonnummer och bostadsrätt så hör jag av mig.

Elbytes ExpertHur mycket man kan spara är olika beroende på hur stor föreningen är men mellan 30-60 procent i sänkning i pris för elnät och elkonsumtion. För enskilda individer kan det innebära allt från 500-3000 kr som man sparar per år. Man slipper risken att hamna på dyra tillsvidareavtal eller ”anvisade avtal” då föreningen ofta förhandlar fram fastaelpriser.

För stora bostadsrättsföreningar kan det röra sig om flera hundratusen kronor per år som man sparar. Även administrationstid minimeras eftersom den hanteras av bostadsrättsföreningen snarare än en själv som enskild inidivid.

Detta måste dock ställas i relation till de kostnader som en förändring av den här typen medför. Kostnad för att byta elmätare och installationskostnader bland annat.

Hur går det till?

Processen för att byta till gemensam el kan se lite olika ut men oftast brukar det gå till så att man byter ut alla lägenheters elmätare till egna.

Sedan förhandlar man fram ett pris med elnätsleverantören att debitera bostadsrättsföreningen som en helhet. Detta bygger också på att alla i föreningen har samma elavtal. Därmed förlorar man rätten att själv kunna välja elhandelsleverantör.

Sedan kan man förhandla fram elavtal med olika aktörer, exempelvis med fastpris för alla hushåll i bostadsrättsföreningen. Traditionell förhandling kan vara värdefullt när det kommer till prispress, i synnerhet när det gäller en hel bostadsrättsförening.

Elavtal Bostadsrätt

Att välja elavtal till er bostadsrätt och/eller elbolag kan vara en tidskrävande process och vi kan ge er bra tips. Generellt gäller samma principer som för att få lägsta elpris för enskilda hushåll som för brf. Det absolut viktigaste för att få lägsta elpris är att jämföra elavtal för ert brf.

En annan fråga som många har är huruvida man ska välja fast eller rörligt elpris. Det blir allt vanligare med fast elpris men majoriteten har rörligt elpris. Här kan du läsa att välja fast eller rörligt elpris
Fast elpris brf
Fördelen med att välja fastpris är att om priserna är låga just nu och man tror att priserna kommer öka i framtiden kommer man spara pengar.
Rörligt elpris brf
Fördelen med att välja ett rörligt elavtal till er bostadsrättsförening är att priset sätts av marknaden.

Kontakta gärna oss om ni har någon fundering eller behöver hjälp på info@elbyte.se

Ta reda på Hur du får billig el

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Kontakta oss för hjälp info@elbyte.se