Elavtal till ditt företag

Jämför olika elavtal, pressa ner ditt elpris och minska dina elkostnader

Elavtal företag

Vi får regelbundet in förfrågningar kring hur man kan gå tillväga för att sänka sina elkostnader som företag. Det beror helt på den bransch du befinner dig inom och vad som är dina utgifter. Det kan vara allt ifrån att du vill sänka kostnaderna i din industri till att du vill minska kostnaden för kontorslokaler. Genom att gå via oss som jämför olika elbolag kan du se till att få offerter från flera olika elbolag och på så sätt pressa de till att komma med ett bra erbjudande som är skräddarsytt enligt dina önskemål. På så sätt får du en ökad handlingskraft gentemot elbolagen och kan i många fall sänka dina elpriser.


Behöver ditt företag hjälp med att sänka dina elkostnader?

Jag heter Filip och är grundare av Elbyte.se, fyll i din mejl, telefonnummer och Företag så hör jag av mig.

Elbytes expertVad är fördelarna med att jämföra elavtal som företag


Primärt är det är fördelarna för ditt företag att:

  • Sänk dina kostnader - att få in offerter från olika elbolag gör så att du kan ställa de mot varandra och sänka dina elkostnader
  • Spara tid - istället för att höra av sig till olika elbolag en och en gör vi jobbet med att förklara för elbolagen vad ni är ute efter och vägleder er i processen

Hur mycket man kan spara är olika beroende på hur stora lokaler ditt företag är inom men vi har varit med om fall där det går att tjäna 20-50 procent i sänkning av sin elkonsumtion. Särskilt om ni som företag inte gjort ett aktivt val av elavtal utan sitter på ett så kallat anvisat elavtal finns det stora summor att tjäna. Samma sak kan vara om ni sitter på ett icke prispressat elavtal till ett elpris som inte har jämförts mot vad andra kan erbjuda.

För stora företag kan det handla om flera hundratusen kronor per år som man sparar.

Hur ser processen ut?

Processen för att byta elavtal är rätt enkelt. Du får ange hur mycket elproduktion du för närvarande har och sedan samlar vi in offerter från olika elbolag och hjälper dig med att förklara skillnaderna mellan det de har att erbjuda. Sen gör ni själva ett val av elavtal som uppfyller de önskemål ni har. Det behöver inte bara vara elpriset som är avgörande utan om det inte skiljer sig mycket kanske kundservice eller miljövänlighet kan vara aspekter som ni vill ta hänsyn till. Vanligast hos företag är att man sedan binder sig till ett fast elpris under en viss tidsperiod så att det blir enkelt att planera verksamheten utifrån en kostnad man är väl medveten vid.

Elavtal Företag

Att välja elavtal till ert företag kan vara en tidskrävande process och vi kan ge er bra rådgivning. Generellt gäller samma principer som för att få lägsta elpris för enskilda hushåll som för företag. Det mest betydelsefulla för att få lägst elpris är att jämföra elavtal för ert företag.

Som vi nämnt tidigare är en ofta ställd fråga från företag om de ska välja fast eller rörligt elpris. Det beror lite på riskerna som du som företag är beredd att ta. För företag som inte förbrukar så mycket el kan det vara smart att välja fast elavtal så att man är säker på att inte spotpriset på elbörsen Nord Pool sticker iväg baserat på faktorer inom elbranschen (så som mängden elproduktion och effektiviteten på elnäten). Som stort bolag med mycket elförbrukning brukar det ofta vara populärt att få till ett rörligt elavtal då det har lönat sig historiskt men även här kan det löna sig att tänka till om vart man tror elpriset är påväg. Vi har idag ca 150 elhandelsbolag så pressen på att påslagen ska vara låga från elbolagen är stor vilket gör att förutom spotpriset så har vi inte så mycket extra tillägg. Här kan du läsa mer om att välja mellan fast eller rörligt elpris.

Kontakta gärna oss om ni har någon fundering eller behöver hjälp på info@elbyte.se

Ta reda på Hur du får lägsta elpriset .

Artikel skriven av Elbyte.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. Kontakta oss för hjälp info@elbyte.se