Elpris Prognos

Prognos för 2023, 2024 och 2025

Söker du efter en elpris prognos? Denna artikel hjälper dig finna svaret kring prognosen av elpriset som styrs av utbud och efterfrågan på elbörsen Nord Pool. Med tanke på de höga priserna så undrar många när spotpriset på el kommer gå ner i våra olika elområden.

Hur kommer elpriserna att utvecklas?

Det som är möjligt att du gör just nu är att minska dina påslag och sänker ditt elpris idag hos oss. Det indikerar för de som säljer el på svenska elmarknaden att konsumenterna inte är lika beredda att betala priset och det kan förhoppningsvis få ned elpriset i Sveriges elområden.

Oavsett om du bor i SE1 (Luleå), SE2 (Sundsvall), SE3 (Stockholm) eller SE4 (Malmö) så vill samtliga invånare ha ner det aktuella elpriset.

Läs mer Varför är elpriserna så höga just nu?

Framtidens elpris bestäms på elbörsen Nord Pool

Elpriserna i öre/kwh har sedan 1996 varit oreglerade vilket har gjort att priserna nu kan fluktuera fritt, vilket i sin tur innebär att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Senaste tiden har öre kwh elpriset gått upp snabbt om du har rörligt elavtal och det kulminerade i december 2022 med de högsta elpriserna som hittils har funnits i Sverige med elområde 4 (SE4-Malmö), dvs. södra Sverige som sticker ut med de absolut höga priserna.

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review

Elpriset lägre än väntat 2023

Januari 2023 blev mildare än väntat och medelspotpriset i SE3 (92.58 öre/kWh) och SE4 (104.43 öre/kWh) vilket är ned med mer än hälften mot genomsnittspriset för december. Hela Q1 och Q2 av 2023 blev också milda mycket beroende på det varmare klimatet. Elpriset ser ut att ha stabiliserat sig mellan 70-95 öre/kWh i SE3 och SE4 under det första halvåret av 2023.Granska historiska elpriser i öre kwh för att bestämma framtiden

Historiskt kan man se en säsongsvariation över elpriserna men att sia om framtiden är svårare. De flesta funderar över om elpriserna (öre/kwh) kommer att gå upp?

Eller kommer elpriserna sjunka från dessa höga nivåer? Det är relavanta men svåra frågor att svara på men som vi elmarknadsexperter här tänker svara på så gott vi kan.

De tiderna då elpriset i öre kwh i är lägst betyder det att efterfrågan då också är låg, se sommaren när vi nyttjar mindre el hemma (även om det har varit rekordhöga priser på el i sommaren 2022). Under pandemins framfart sänktes många råvarupriser världen om.

I takt med att fler länder öppnade upp hade råvarupriserna stabiliserat sig, i synnerhet gas och kol, innan vi hade krig i Europa igen. Även om gaspriset är starkt påverkat av tillgången på gas.

Även om det är främst Tyskland som köper gas där har det en påverkan på oss också då vi i norra Europa existerar på samma elbörs Nord Pool och södra Sverige exporterar en hel del el dit via ledningar i Nordsjön. Dessa råvaror är också hårt koldioxid beskattade vilket har ökat med tiden.

Orsakerna till det högre elpriset (öre/kwh) våren 2021 kan härledas till pandemin då fler var hemma och använde el, men också de väderförhållandena som varit under vintern, den ökade vindkraften som på senare tiden skådats i Sverige och den ökade nederbörden. På vissa håll i Sverige hade vi minuspriser på el i samband med att stormen Ciara drog in 2020.

Läs mer Elpriserna kan komma att fortsätta att vara höga

Vad är prognosen framöver?

Framtida spotpriser (öre/kwh) brukar man kunna se en indikation av utifrån terminsmarknaden på Nasdaq. Där kan man se vart elpriset är på väg i olika elområden..
Terminsmarknaden anger generellt ett stabilt elpris för den närmsta närtiden men det kan svänga väldigt fort. Spotmarknaden är mycket volatil . Vill du följa elpriset (öre/kwh) dag för dag kan du alltid gå in och kolla spotpriserna varje dag.
Spotpriser för morgondagen kan man alltid se på förhand och spotpriser kan variera kraftigt dag för dag i varje elområde, så kolla dagen innan hur elpriset kommer bli imorgon.


Elpris prognos 2023
Vi tror att vid år 2023 så kommer våra elpriser stabilisera sig mer på en högre nivå än vad vi har haft tidigare. År 2023 kan vara likt 2022 då de satsningar som görs på grön energi borde ge resultat.
Elbytes elpris prognos 2023:

2023 Q1: 110-180 öre per kWh.

2023 Q2: 61 öre per kwh.

2023 Q3: 70 öre per kWh

2023 Q4: 130 öre per kWh

Elpris prognos 2024
Det här kan mycket väl bli ett ödesår där vi kan förutse svenska elmarknadens framtid baserat på vad för resultat som gjorts i de länder som satsat ännu mer på grön el, t.ex. Tyskland.

Går det att ersätta all el till industrin från kärnkraftsel med gröna alternativ utan att bli beroende av olja och gas.

Eller måste man t.ex. kontra med mini-kärnkraftverk för att hålla uppe stabiliteten. Elbilsflottan kan vid denna tid uppnå till 50 % av alla existerande bilar.

Vad ger det för extra belastning på elproduktionen?
Elbytes elpris prognos 2024:

2024 Q1: 109 öre per kWh.

2024 Q2: 71 öre per kwh.

2024 Q3: 50 öre per kWh

2024 Q4: 81 öre per kWh

Elpris prognos 2025
Vi förutspår att det energipriset som existerat under 60 till 90-talet är ett minne blott och något vi inte kommer hamna på sådana nivåer igen inom detta decennium.

Det behöver inte vara en nackdel, att fortsätta med el från kärnkraft skulle göra att vi inte tar ansvar för all den uran som grävs ner till framtida generationer.

Det är därför majoriteten av Sveriges befolkning röstat på att lägga ned kärnkraftverken. Motargumentet brukar vara, att vad ska vi ersätta det med?

Fyra år framåt i tiden hoppas vi vatten kan lagras mer effektivt och att solceller sitter på var och varannat hustak (dessa är redan ofta lönsamma att installera) och att vindkraftverk kan generera mer el.

Det är svårt att säga exakt vad elpriset kan hamna på men så länge problemen med kontinuerlig el inte löses kommer vi fortsätta se skillnader mellan åren beroendes på framförallt vädret.

2025 Q2: 86 öre per kwh.

2025 Q3: 70 öre per kWh

2025 Q4: 96 öre per kWh

Se vår video kring elpris prognosen
Vill du hålla dig uppdaterad på elpris prognosen?

Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.Läs också Vad väljer man, fast eller rörligt elpris? .