Elpris Prognos 2023, 2024 och 2025

Hur kommer elpriserna att utvecklas?

Söker du efter en elpris prognos? Denna artikel hjälper dig finna svaret kring prognosen av elpriset som styrs av utbud och efterfrågan på elbörsen Nord Pool. Med tanke på de höga priserna så undrar många när spotpriset på el kommer gå ner i våra olika elområden.

Hur kommer elpriserna att utvecklas?

Det som är möjligt att du gör just nu är att minska dina påslag och sänker ditt elpris idag hos oss. Det indikerar för de som säljer el på svenska elmarknaden att konsumenterna inte är lika beredda att betala priset och det kan förhoppningsvis få ned elpriset i Sveriges elområden.

Oavsett om du bor i SE1 (Luleå), SE2 (Sundsvall), SE3 (Stockholm) eller SE4 (Malmö) så vill samtliga invånare ha ner det aktuella elpriset.

Läs mer Varför är elpriserna så höga just nu?

Framtidens elpris bestäms på elbörsen Nord Pool

Elpriserna i öre/kwh har sedan 1996 varit oreglerade vilket har gjort att priserna nu kan fluktuera fritt, vilket i sin tur innebär att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Senaste tiden har öre kwh elpriset gått upp snabbt om du har rörligt elavtal och det kulminerade i december 2022 med de högsta elpriserna som hittils har funnits i Sverige med elområde 4 (SE4-Malmö), dvs. södra Sverige som sticker ut med de absolut höga priserna.

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review

Elpriset fortsätter uppåt

I januari månad har dagens spotpris statistik visat på att utvecklingen inte avtagit senaste perioden. Just nu pekar det aktuella läget på att januari kommer överträffa december 2022-12 i öre kwh pris betydligt.

Anledningen till dessa öre kwh priser på ditt elavtal spotpris är att spotpriset här har varit beroende av ordentligt med kärnkraft. I SE1 (Luleå) och SE2 har vi tillräcklig med tillförlitlig vattenkraft som håller nere priserna.

Medan SE3 som inbegriper bland annat Stockholm och Göteborg har haft det öre/kwh priset som man kunnat se som Sveriges genomsnitt.

Tyvärr har grön el ännu ej kunnat väga upp för den minskade kärnkraften då den visserligen producerar mycket el men för at spotpriset från Nord Pool ska hållas nere behövs det jämn strömförsörjning från starka generatorer som är påkopplade till kärnkraft och vattenkraft

Se Det aktuella spotpriset på el

Granska historiska elpriser i öre kwh för att bestämma framtiden

Historiskt kan man se en säsongsvariation över elpriserna men att sia om framtiden är svårare. De flesta funderar över om elpriserna (öre/kwh) kommer att gå upp?

Eller kommer elpriserna sjunka från dessa höga nivåer? Det är relavanta men svåra frågor att svara på men som vi elmarknadsexperter här tänker svara på så gott vi kan.

De tiderna då elpriset i öre kwh i är lägst betyder det att efterfrågan då också är låg, se sommaren när vi nyttjar mindre el hemma (även om det har varit rekordpriser på el i sommaren 2022). Under pandemins framfart sänktes många råvarupriser världen om.

I takt med att fler länder öppnar upp hade råvarupriserna stabiliserat sig, i synnerhet gas och kol, innan vi hade krig i Europa igen. Även om gaspriset är starkt påverkat av tillgången på gas.

Även om det är främst Tyskland som köper gas där har det en påverkan på oss också då vi i norra Europa existerar på samma elbörs Nord Pool och södra Sverige exporterar en hel del el dit via ledningar i Nordsjön. Dessa råvaror är också hårt koldioxid beskattade vilket har ökat med tiden.

Orsakerna till det högre elpriset (öre/kwh) våren 2021 kan härledas till pandemin då fler var hemma och använde el, men också de väderförhållandena som varit under vintern, den ökade vindkraften som på senare tiden skådats i Sverige och den ökade nederbörden. På vissa håll i Sverige hade vi minuspriser på el i samband med att stormen Ciara drog in 2020.

Läs mer Elpriserna kan komma att fortsätta att vara höga

Vad är prognosen framöver?

Framtida spotpriser (öre/kwh) brukar man kunna se en indikation av utifrån terminsmarknaden på Nasdaq. Där kan man se vart elpriset är på väg i olika elområden och den är just nu rekord hög för den här tiden på året.
Man kan därmed räkna med ett högt spotpris framöver. Vill du följa elpriset (öre/kwh) dag för dag kan du alltid gå in och kolla spotpriserna varje dag.
Spotpriser för morgondagen kan man alltid se på förhand och spotpriser kan variera kraftigt dag för dag i varje elområde, så kolla dagen innan hur elpriset kommer bli imorgon.

Elpris prognos 2022
För referens har vi valt att behålla denna bedömning om 2022.

2022 kan det vara bra att teckna fast elavtal. Hösten 2022 kommer troligtvis elpriset stiga till nya nivåer. Vi får se om det då har varit en torr sommar och om lagringskapaciteten på vattenkraft har förbättrats i takt med att det blir kyligare.

Att tro på att vi har kommit fram till mer kontinuerlig försörjning från grön energi gentemot elnäten är nog för tidigt och sannolikheten är att vi i Sverige närmar oss våra europeiska grannländer i elpriset. Kanske kan det stå i en krona eller två mer än 2021.

Baserat på vår kunskap om elmarknaden, elprisutvecklingen och vart terminpriserna pekar har vi även gjort en försiktig uppskattning av elpriset under 2022.

Vi hoppas att situationen vintern 2022 inte blir värre än 2021 men det beror starkt på vilket väder vi får och om industrin samt elbilar kräver mer el, dvs efterfrågan överstiger utbudet.

Elbytes elpris prognos 2022 SE3 och SE4 i genomsnitt:

2022 Q1: 94 öre per kWh inkl. moms.

2022 Q2: 56 öre per kwh inkl. moms.

2022 Q3: 135 öre per kWh inkl. moms.

2022 Q4: 266-366 öre per kWh inkl. moms.

Elpris prognos 2023
Vi tror att vid år 2023 så kommer våra elpriser stabilisera sig mer på en högre nivå än vad vi har haft tidigare. År 2023 kan vara likt 2022 då de satsningar som görs på grön energi borde ge resultat.
Elbytes elpris prognos 2023:

2023 Q1: 140-250 öre per kWh.

2023 Q2: 61 öre per kwh.

2023 Q3: 70 öre per kWh

2023 Q4: 130 öre per kWh

Elpris prognos 2024
Det här kan mycket väl bli ett ödesår där vi kan förutse svenska elmarknadens framtid baserat på vad för resultat som gjorts i de länder som satsat ännu mer på grön el, t.ex. Tyskland.

Går det att ersätta all el till industrin från kärnkraftsel med gröna alternativ utan att bli beroende av olja och gas.

Eller måste man t.ex. kontra med mini-kärnkraftverk för att hålla uppe stabiliteten. Elbilsflottan kan vid denna tid uppnå till 50 % av alla existerande bilar.

Vad ger det för extra belastning på elproduktionen?
Elbytes elpris prognos 2024:

2024 Q1: 109 öre per kWh.

2024 Q2: 71 öre per kwh.

2024 Q3: 50 öre per kWh

2024 Q4: 81 öre per kWh

Elpris prognos 2025
Vi förutspår att det energipriset som existerat under 60 till 90-talet är ett minne blott och något vi inte kommer hamna på sådana nivåer igen inom detta decennium.

Det behöver inte vara en nackdel, att fortsätta med el från kärnkraft skulle göra att vi inte tar ansvar för all den uran som grävs ner till framtida generationer.

Det är därför majoriteten av Sveriges befolkning röstat på att lägga ned kärnkraftverken. Motargumentet brukar vara, att vad ska vi ersätta det med?

Fyra år framåt i tiden hoppas vi vatten kan lagras mer effektivt och att solceller sitter på var och varannat hustak (dessa är redan ofta lönsamma att installera) och att vindkraftverk kan generera mer el.

Det är svårt att säga exakt vad elpriset kan hamna på men så länge problemen med kontinuerlig el inte löses kommer vi fortsätta se skillnader mellan åren beroendes på framförallt vädret.

2025 Q2: 86 öre per kwh.

2025 Q3: 70 öre per kWh

2025 Q4: 96 öre per kWh

Se vår video kring elpris prognosen
Vill du hålla dig uppdaterad på elpris prognosen?

Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.Läs också Vad väljer man, fast eller rörligt elpris? .