Elpris Prognos

Prognos för 2024 och 2025

Vill du hålla koll på elprisets prognos och utveckling på marknaden? Här hittar du alltid de senaste prognoserna för 2024 och 2025 baserat på aktuella data om prissäkringar (terminshandel) på el. All informationen du behöver, visualiserat i grafer och på en och samma plats.

elbytesexpert    Georg Essinger, Elbytesexpert.

Elbyte » Elpris prognos

Utvecklingen av elpriset har sedan januari i år varit relativt högt men ändå stabilt, det är högre nivåer nu kontra tidigare år. Elpriserna 2023 var relativt stasbila inte lika illa som elpriserna 2022 . Under 2024 har snittpriserna varit stabilare. Det ser ut att vara en trend men kan förändras snabbt. Framtiden är fortfarande osäker och volatiliteten kommer vara fortsatt hög.

Bonus tips: Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av informationen först. Till nyhetsbrevet.

Indikation av elpriset med terminer

Precis som på aktiemarknaden så kan man kika på terminspriserna för el och få ett hum om förväntningarna hos allmänheten om framtida, eller också kallad prissäkringar för elpriser. De ger därmed en indikation på hur elpriset kommer att vara på kort sikt och lång sikt. Mest tillförlitliga är de på kort sikt. Terminshandeln av el sker på Nasdaq OMX och baserar sig på spotmarknaden som är volatil.

terminshandel av el vecka 19

Prognosen av elpriset per kvartal och elområde [ 2024-06-17]

Tabellen illustrerar prissäkringarna baserat på terminspriserna denna aktuella dagen och är ett genomsnitt för hela området. Terminspriserna förändras kontinuerligt och därmed kan priserna nedan variera.

Elområde Elpris
SE1 [Q1] 64 öre/ kWh
SE2 [Q1] 64 öre/kWh
SE3 [Q1] 64 öre/kWh
SE4 [Q1] 64 öre/kWh
SE1 [Q2]27 öre/ kWh ↓
SE2 [Q2] 27 öre/ kWh ↓
SE3 [Q2]27 öre/ kWh ↓
Se4 [Q2] 27 öre/ kWh ↓
SE1 [Q3]35 öre/ kWh ↑
SE2 [Q3] 35 öre/kWh ↑
SE3 [Q3]35 öre/ kWh ↑
SE4 [Q3]35 öre/ kWh ↑
SE1 [Q4]49 öre/ kWh ↑
SE2 [Q4] 49 öre/ kWh ↑
SE3 [Q4]49 öre/ kWh ↑
SE4 [Q4]49 öre/ kWh ↑

Detta är en sammanställning av terminspriserna på el som redovisas av Nasdaq OMX commodities


Elbytes elpris prognos i genomsnitt för alla elområden 2024:
2024 Q1: 64 öre per kWh.
2024 Q2: 56 öre per kwh.
2024 Q3: 40 öre per kWh
2024 Q4: 72 öre per kWh

Elpris prognos 2025


Vi förutspår att det energipriset kommer att stabiliseras under 2025 och bättre energiresursnyttjande kommer vara på plats. Säsongstoppar kommer dock vara kvar, dvs. lägre under sommartider och högre under vintertider.Det är svårt att säga exakt vad elpriset kan hamna på men så länge problemen med kontinuerlig el inte löses kommer vi fortsätta se skillnader mellan åren beroendes på framförallt vädret. Förväntningarna på terminsmarknaden indikerar att elpriset kommer vara i stil med nedan.

2025 Q1 70 öre

2025 Q2: 50 öre per kwh.

2025 Q3: 38 öre per kWh

2025 Q4: 80 öre per kWh

Framtidens elpris bestäms på elbörsen Nord Pool

Elpriserna i öre/kwh har sedan 1996 varit oreglerade vilket har gjort att priserna nu kan fluktuera fritt, vilket i sin tur innebär att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Senaste tiden har öre per kwh elpriset gått upp snabbt om du har rörligt elavtal och det kulminerade i december 2022 med de högsta elpriserna som hittils har funnits i Sverige med elområde 4 (SE4-Malmö), dvs. södra Sverige som sticker ut med de absolut höga priserna.

Ett enkelt sätt för privatpersoner att följa utvecklingen är att kolla morgondagens elpriser som släpps varje eftermidag för kommande dag.

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review Fortums elavtal Greenely EON Skellefteå kraft Telge Energi Vattenfall

Faktorer för högre elpris

Faktorer Förklaring
Ökande efterfråganStigande efterfrågan på el kan kräva investeringar i infrastruktur och förnyelsebar energi, vilket kan driva upp kostnaderna.
Stigande bränslepriserHögre priser på bränslen som används för elproduktion kan öka produktionskostnaderna och därmed leda till högre elpriser.
Utfasning av kärnkraft eller fossilenergiOm det sker en utfasning av kärnkraft eller fossilbränslebaserad elproduktion kan det medföra högre kostnader för att ersätta kapaciteten.
Miljöregleringar och skatterSträngare miljöregleringar och beskattning kan öka kostnaderna för elproducenter och påverka elpriserna.
Internationella marknadsförhållandenFörändringar i internationella marknadsförhållanden, till exempel politiska händelser eller handelsspänningar, kan påverka priserna.Vill du hålla dig uppdaterad på elpris prognosen?

Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.

elbytes expert

Läs också Billigaste fasta elpriset här .