Elpris Prognos

Prognos för 2023, 2024 och 2025

Utvecklingen av elpriset har sedan januari i år varit avtagande. Det ser ut att vara en trend men kan förändras snabbt. Framtiden är fortfarande osäker och volatiliteten kommer vara fortsatt hög. Ta del av senaste rapporter i denna artikel.

elbytesexpert    Georg Essinger, Elbytesexpert.

Elbyte » Elpris prognos

Indikation av elpriset med terminer

Precis som på aktiemarknaden så kan man kika på terminspriserna för el och få ett hum om förväntningarna hos allmänheten om framtida, eller också kallad prissäkringar för elpriser. De ger därmed en indikation på hur elpriset kommer att vara på kort sikt och lång sikt. Mest tillförlitliga är de på kort sikt. Terminshandeln av el sker på Nasdaq OMX och baserar sig på spotmarknaden som är volatil.

Framtidens elpris bestäms på elbörsen Nord Pool

Elpriserna i öre/kwh har sedan 1996 varit oreglerade vilket har gjort att priserna nu kan fluktuera fritt, vilket i sin tur innebär att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan på den nordiska elbörsen Nord Pool.

Senaste tiden har öre per kwh elpriset gått upp snabbt om du har rörligt elavtal och det kulminerade i december 2022 med de högsta elpriserna som hittils har funnits i Sverige med elområde 4 (SE4-Malmö), dvs. södra Sverige som sticker ut med de absolut höga priserna.

Ett enkelt sätt för privatpersoner att följa utvecklingen är att kolla morgondagens elpriser som släpps varje eftermidag för kommande dag.

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review Fortums elavtal Greenely EON Skellefteå kraft Telge Energi Vattenfall

Elpriser 2023

Elpriset är lägre än väntat 2023. Januari 2023 blev mildare än väntat och medelspotpriset i SE3 (92.58 öre/kWh) och SE4 (104.43 öre/kWh) vilket är ned med mer än hälften mot genomsnittspriset för december. Hela Q1, Q2 och Q3 av 2023 blev också milda mycket beroende på det varmare klimatet. Elpriset ser ut att ha stabiliserat sig mellan 70-95 öre/kWh i SE3 och SE4 under de sista månaderna November 2023 och December 2023.

Framtidssäkra din el med ett bra erbjudande

Elbolag Uppsägning Avtalstyp Betyg Rabatt
1. Skellefteå Kraft    0 mån Rörligt 3,1 Ingen månadsavgift 9 mån

Se kampanj

Elpriser vintern 2023/ 2024

Hur blir vintern 2024? Vintern ser ut frambringa lägre elpriser än förra året vid samma tidpunkt men högre än normalläget. Det är ändå lägre än tidigare förväntat så förväntningarna om framtiden är att priserna kommer att öka från dagens läge men inte så kraftigt som förra året. Beroende på hur kallt det blir och andra faktorer som efterfråga i resten av Europa så kan man förvänta sig att elpriset i vinter 2023 kommer ligga mellan 70-95 öre per kWh i genomsnitt. Enskilda dagstoppar kommer förekomma.

Elprisets utveckling hittils 2023

Här kan du se elpriser 2023 i form av medelspotpriset för varje månad och elområde som har varit under 2023.

Elpriset November 2023

Elområde Elpris november
SE160,9 öre/ kWh
SE2 60,9 öre/ kWh
SE382,3 öre/ kWh
Se482,3 öre/ kWh

Elpriset Oktober 2023

Elområde Elpris Oktober
SE117,6 öre/ kWh
SE2 17,6 öre/ kWh
SE333,1 öre/ kWh
Se435,9 öre/ kWh

Elpriset September 2023

Elområde Elpris September
SE110,9 öre/ kWh
SE2 10,9 öre/ kWh
SE324,3 öre/ kWh
Se451,3 öre/ kWh

Elpriset Augusti 2023

Elområde Elpris augusti
SE123,8 öre/ kWh
SE2 23,8 öre/ kWh
SE337 öre/ kWh
Se449,5 öre/ kWh

Elpriset Juli 2023

Elområde Elpris juli
SE137,4 öre/ kWh
SE2 37,4 öre/ kWh
SE337,7 öre/ kWh
Se441,8 öre/ kWh

Elpriset Juni 2023

Elområde Elpris juni
SE151,6 öre/ kWh
SE2 51,6 öre/ kWh
SE353,1 öre/ kWh
Se41,03 öre/ kWh

Elpriset Maj 2023

Elområde Elpris maj
SE127,8 öre/ kWh
SE2 27,8 öre/ kWh
SE339 öre/ kWh
Se473,5 öre/ kWh

Elpriset April 2023

Elområde Elpris april
SE166,5 öre/ kWh
SE2 66,5 öre/ kWh
SE368,7 öre/ kWh
Se473,9 öre/ kWh

Elpriset Mars 2023

Elområde Elpris mars
SE156,5 öre/ kWh
SE2 56,5 öre/ kWh
SE380,6 öre/ kWh
Se491,8 öre/ kWh

Elpriset Februari 2023

Elområde Elpris februari
SE152 öre/ kWh
SE2 52 öre/ kWh
SE382,5 öre/ kWh
Se4102,8 öre/ kWh

Elpriset Januari 2023

Elområde Elpris januari
SE170,4 öre/ kWh
SE2 70,4 öre/ kWh
SE392,6 öre/ kWh
Se4104,4 öre/ kWh


Elpris prognos 2024


Baserat på den informationen vi har idag med relativt god energikapacitet ser 2024 mer stabilt ut. Men det kan mycket väl bli ett ödesår där vi kan förutse svenska elmarknadens framtid baserat på vad för resultat som gjorts i de länder som satsat ännu mer på grön el, t.ex. Tyskland.

Nedan tabell visa Prognosen av elpriset per kvartal och elområde 2024. Baserat på terminer. [ 2023-11-22]


Elområde Elpris
SE1 [Q1]31 öre/ kWh
SE2 [Q1] 31 öre/ kWh
SE3 [Q1]62 öre/ kWh
SE4 [Q1] 83 öre/ kWh
SE1 [Q2]27 öre/ kWh
SE2 [Q2] 26 öre/ kWh
SE3 [Q2]50 öre/ kWh
Se4 [Q2]60 öre/ kWh
SE1 [Q3]38 öre/ kWh
SE2 [Q3] 38 öre/ kWh
SE3 [Q3]43 öre/ kWh
SE4 [Q3]45 öre/ kWh
SE1 [Q4]40 öre/ kWh
SE2 [Q4] 40 öre/ kWh
SE3 [Q4]80 öre/ kWh
SE4 [Q4]95/ kWh

Elbytes elpris prognos i genomsnittför alla elområden 2024:
2024 Q1: 60 öre per kWh.
2024 Q2: 45 öre per kwh.
2024 Q3: 30 öre per kWh
2024 Q4: 72 öre per kWh

Elpris prognos 2025


Vi förutspår att det energipriset som existerat under 60 till 90-talet är ett minne blott och något vi inte kommer hamna på sådana nivåer igen inom detta decennium.Det är svårt att säga exakt vad elpriset kan hamna på men så länge problemen med kontinuerlig el inte löses kommer vi fortsätta se skillnader mellan åren beroendes på framförallt vädret. Förväntningarna på terminsmarknaden indikerar att elpriset kommer vara i stil med nedan.

2025 Q1 90 öre

2025 Q2: 55 öre per kwh.

2025 Q3: 41 öre per kWh

2025 Q4: 96 öre per kWh

Faktorer för högre elpris

Faktorer Förklaring
Ökande efterfråganStigande efterfrågan på el kan kräva investeringar i infrastruktur och förnyelsebar energi, vilket kan driva upp kostnaderna.
Stigande bränslepriserHögre priser på bränslen som används för elproduktion kan öka produktionskostnaderna och därmed leda till högre elpriser.
Utfasning av kärnkraft eller fossilenergiOm det sker en utfasning av kärnkraft eller fossilbränslebaserad elproduktion kan det medföra högre kostnader för att ersätta kapaciteten.
Miljöregleringar och skatterSträngare miljöregleringar och beskattning kan öka kostnaderna för elproducenter och påverka elpriserna.
Internationella marknadsförhållandenFörändringar i internationella marknadsförhållanden, till exempel politiska händelser eller handelsspänningar, kan påverka priserna.

Se vår video kring elpris prognosen


elpris prognos youtube


Vill du hålla dig uppdaterad på elpris prognosen?

Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.

elbytes expert

Läs också Billigaste fasta elpriset här .