Elpris Prognos 2022, 2023, 2024 och 2025

Hur kommer elpriserna att utvecklas?

Söker du efter elpris prognos? Denna artikel hjälper dig resonera kring prognosen av elpriset.

Elpris prognos

Elpriserna har sedan 1996 varit oreglerade vilket har gjort att priserna nu kan fluktuera fritt, vilket innebär att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan på elbörsen, Nord Pool. Historiskt kan man se en säsongsvariation över elpriserna men att sia om framtiden är svårare. De flesta funderar över om elpriserna kommer att gå upp? Eller kommer elpriserna sjunka? Det är relavanta men svåra frågor att svara på.

Läs mer Varför är elpriserna så höga just nu?

De tiderna då elpriset är lägst betyder det att efterfrågan då också är låg, se sommaren när vi nyttjar mindre el hemma. Under pandemins framfart sänktes många råvarupriser världen om. I takt med att fler länder öppnar upp har råvarupriserna stabiliserat sig, i synnerhet gas och kol. Även om gaspriset är starkt påverkat av vad Ryssland bestämmer för oss i Europa. Även om det är främst Tyskland som köper gas där har det en påverkan på oss också då vi i norra Europa existerar på samma elbörs Nord Pool. Dessa råvaror är också hårt koldioxid beskattade vilket har ökat med tiden.

Orsakerna till det högre elpriset våren 2021 kan härledas till pandemin då fler var hemma och använde el, men också de väderförhållandena som varit under vintern, den ökade vindkraften som på senare tiden skådats i Sverige och den ökade nederbörden. På vissa håll i Sverige hade vi minuspriser på el i samband med att stormen Ciara drog in 2020.

Vad är prognosen framöver?
Framtida elpriser brukar man kunna se en indikation av utifrån terminsmarknaden på Nasdaq. Där kan man se vart elpriset är på väg och den är just nu rekord hög för den här tiden på året. Man kan därmed räkna med höga elpriser framöver. Vill du följa elpriset dag för dag kan du alltid gå in och kolla spotpriserna varje dag.
Läs mer Elpriserna kan komma att fortsätta att vara högaJämför ditt elpris och sänk din elkostnad

Skriv in ditt postnummer och se efter


kWh / år

För att bedöma framtida elpriser kan man ta hjälp av historiska elpriser, detta är en enligt vissa ett dåligt verktyg för att förutspå framtida elpriser men de kan fungera som en indikation. Enligt energimarknadsbyrån så förväntas "ett lågt och stabilt elpris" framöver. Det som menas är det rörliga elpriset och det där också det elpriset som man som konsument kan styra över. Dock kan de totala elpriskostnaderna över tid öka eftersom elnätskostnaderna kan öka och därmed det totala elpriset för hushållen per månad.

Se Det aktuella spotpriset på el

Elpris prognos 2022
Våren 2022 kommer med största sannolikhet elpriset vara högre än våren 2021. Sedan förväntar vi oss att elpriset går ner mot årslägsta i maj-juni. Då kan det vara bra att teckna fast elavtal. Hösten 2022 kommer troligtvis elpriset stiga till nya nivåer. Vi får se om det då har varit en torr sommar och om lagringskapaciteten på vattenkraft har förbättrats i takt med att det blir kyligare. Att tro på att vi har kommit fram till mer kontinuerlig försörjning från grön energi gentemot elnäten är nog för tidigt och sannolikheten är att vi i Sverige närmar oss våra europeiska grannländer i elpriset. Kanske kan det stå i en krona eller två mer än 2021. Baserat på vår kunskap om elmarknaden, elprisutvecklingen och vart terminpriserna pekar har vi även gjort en försiktig uppskattning av elpriset under 2022. Vi hoppas att situationen vintern 2022 inte blir värre än 2021 men det beror starkt på vilket väder vi får och om industrin samt elbilar kräver mer el, dvs efterfrågan överstiger utbudet.

Elbytes elpris prognos 2022:

2022 Q1: 94 öre per kWh.

2022 Q2: 56 öre per kwh.

2022 Q3: 35 öre per kWh

2022 Q4: 66 öre per kWh

Elpris prognos 2023
Vi tror att vid år 2023 så kommer elpriset stabilisera sig mer på en högre nivå än vad vi har haft tidigare. År 2023 kan vara likt 2022 då de satsningar som görs på grön energi borde ge resultat.
Elbytes elpris prognos 2023:

2023 Q1: 99 öre per kWh.

2023 Q2: 61 öre per kwh.

2023 Q3: 40 öre per kWh

2023 Q4: 71 öre per kWh


Elpris prognos 2024
Det här kan mycket väl bli ett ödesår där vi kan förutse svenska elmarknadens framtid baserat på vad för resultat som gjorts i de länder som satsat ännu mer på grön el, t.ex. Tyskland. Går det att ersätta all el till industrin från kärnkraftsel med gröna alternativ utan att bli beroende av olja och gas. Eller måste man t.ex. kontra med mini-kärnkraftverk för att hålla uppe stabiliteten. Elbilsflottan kan vid denna tid uppnå till 50 % av alla existerande bilar. Vad ger det för extra belastning på extra elproduktionen.
Elbytes elpris prognos 2024:

2024 Q1: 109 öre per kWh.

2024 Q2: 71 öre per kwh.

2024 Q3: 50 öre per kWh

2024 Q4: 81 öre per kWh


Elpris prognos 2025
Vi förutspår att det energipriset som existerat under 60 till 90-talet är ett minne blott och något vi inte kommer hamna på sådana nivåer igen inom detta decennium. Det behöver inte vara en nackdel, att fortsätta med el från kärnkraft skulle göra att vi inte tar ansvar för all den uran som grävs ner till framtida generationer. Det är därför majoriteten av Sveriges befolkning röstat på att lägga ned kärnkraftverken. Motargumentet brukar vara, att vad ska vi ersätta det med? Fyra år framåt i tiden hoppas vi vatten kan lagras mer effektivt och att solceller sitter på var och varannat hustak (dessa är redan ofta lönsamma att installera) och att vindkraftverk kan generera mer el. Det är svårt att säga exakt vad elpriset kan hamna på men så länge problemen med kontinuerlig el inte löses kommer vi fortsätta se skillnader mellan åren beroendes på framförallt vädret.

2025 Q1: 130 öre per kWh.

2025 Q2: 86 öre per kwh.

2025 Q3: 70 öre per kWh

2025 Q4: 96 öre per kWh

Vill du hålla dig uppdaterad på elpris prognosen?

Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.Läs också Vad väljer man, fast eller rörligt elpris? .

Billigaste Rörliga Elpriset i Sverige Just nu (exempel hämtat från elområde 3)

Tänk på att elpriserna varierar baserat på vart i Sverige du bor - hitta de billigaste elpriserna i vår jämförelsetjänst

För hus

Beräknat på 18000 kwh/år

- 67,76 öre/kWh


Jämför nu!

Tips för att spara pengar Läs vidare i artiklarna

Billig el

Billig el

Hur ser du till att alltid ha billigast möjligast el hemma. Läs denna artikeln om du vill minska dina kostnader för el.

Anläggnings-id

Anläggnings-id

För att byta elavtal måste du ha ett anläggnings-id. Detta nummer fungerar som en unik identifierare för dig som står på elnätsavtalet. Artikeln förklarar hur du hittar detta ID på din elmätare eller elfaktura.

Elprisprognos

Prognos av elpriset

Kommer elpriset gå upp eller ned i framtiden? Vi förklarar detaljerat alla faktorer som påverkar elbranschens spotpris.

Fast eller rörligt elpris

Fast eller Rörligt elpris

Denna artikeln ger dig insikt i hur du bör tänka kring fast eller rörligt elpris och dess för och nackdelar.

Elavtal för studenter

Elavtal Student

Som student behöver man hålla hårt i pengarna och därför har vissa elbolag erbjudit studentrabatt. Denna artikeln förklarar allt.

Välja Elbolag Vid Flytt

Välja Elbolag Vid Flytt

Många kommer i kontakt med elbolagen först när de flyttar. Men vad bör man tänka på innan man väljer? och vad gör man när man flyttar? Vi förklarar

Jämför Elpris

Jämför priser på elbolag

Innan man väljer elavtal och elbolag så måste man jämföra elbolag och elpriser. Denna artikel hjälper dig på rätt spår.

Bästa Elavtal

Vilket Elavtal Är Bäst?

Det är inte alltid lätt att hitta det bästa elavtalet, eftersom det beror på preferenser och vad man värderar mest. Så här gör du.

När bör man binda elpriset

När bör man binda elpriset?

När man ska binda sitt elpriset beror på massor av faktorer som är svårt att förutse. Denna artikeln förklarar allt du behöver veta.

Vad Består Elpriset Av

Vad Består Elpriset Av?

har du koll vad ditt elpriset egentligen består av?

Kan Jag Byta Elleverantör

Kan Jag Byta Elleverantör?

Funderar du kring om du kan byta elleverantör? och vad det innebär och hur man gör? här är svaren på alla dina frågor..

Vilket Elbolag har Jag

Vilket Elbolag Har Jag?

Ibland kan det vara svårt att veta vilket elbolag man har, när man bott länge eller flyttar. Artiklen hjälper dig hitta ditt elbolag.

Är Elpriset Lägre På Natten?

Är Elpriset Lägre på Natten?

Många funderar om elpriset och om den är lägre på natten? Här kan du läsa om vilken strategi och elavtal det gäller.

Vad är ett bra elpris

Vad Är Ett Bra Elpris?

Har du bestämt dig för att byta elavtal eller leta nytt men funderar på vad som egentligen är ett bra elpris? Vi förklarar

Byta Elbolag

Så byter du elbolag

Att byta elbolag är för många något som man kan behöva göra ibland. Att byta elbolag är enkelt och här förklaras allt grundligt i 5 steg.