Elpris Prognos 2022, 2023, 2024 och 2025

Hur kommer elpriserna att utvecklas?

Söker du efter elpris prognos? Denna artikel hjälper dig resonera kring prognosen av elpriset.

Elpris prognos

Elpriserna har sedan 1996 varit oreglerade vilket har gjort att priserna nu kan fluktuera fritt, vilket innebär att elpriset är baserat på utbud och efterfrågan på elbörsen, Nord Pool. Historiskt kan man se en säsongsvariation över elpriserna men att sia om framtiden är svårare. De flesta funderar över om elpriserna kommer att gå upp? Eller kommer elpriserna sjunka? Det är relavanta men svåra frågor att svara på.

Läs mer Varför är elpriserna så höga just nu?

De tiderna då elpriset är lägst betyder det att efterfrågan då också är låg, se sommaren när vi nyttjar mindre el hemma (även om det har varit rekordpriser på el i sommar). Under pandemins framfart sänktes många råvarupriser världen om. I takt med att fler länder öppnar upp har råvarupriserna stabiliserat sig, i synnerhet gas och kol. Även om gaspriset är starkt påverkat av tillgången på gas. Även om det är främst Tyskland som köper gas där har det en påverkan på oss också då vi i norra Europa existerar på samma elbörs Nord Pool. Dessa råvaror är också hårt koldioxid beskattade vilket har ökat med tiden.

Orsakerna till det högre elpriset våren 2021 kan härledas till pandemin då fler var hemma och använde el, men också de väderförhållandena som varit under vintern, den ökade vindkraften som på senare tiden skådats i Sverige och den ökade nederbörden. På vissa håll i Sverige hade vi minuspriser på el i samband med att stormen Ciara drog in 2020.

Vad är prognosen framöver?
Framtida elpriser brukar man kunna se en indikation av utifrån terminsmarknaden på Nasdaq. Där kan man se vart elpriset är på väg och den är just nu rekord hög för den här tiden på året. Man kan därmed räkna med höga elpriser framöver. Vill du följa elpriset dag för dag kan du alltid gå in och kolla spotpriserna varje dag.

Läs mer Elpriserna kan komma att fortsätta att vara höga
Jämför ditt elpris och sänk din elkostnad

Skriv in ditt postnummer och se efter


kWh / år


Du kan spara flera tusen kronor per år genom att välja ett bättre elavtal på Elbyte.se!


Se vår video kring elpris prognosen
För att bedöma framtida elpriser kan man ta hjälp av historiska elpriser, detta är en enligt vissa ett dåligt verktyg för att förutspå framtida elpriser men de kan fungera som en indikation.

Se Det aktuella spotpriset på el

Elpris prognos 2022
Då kan det vara bra att teckna fast elavtal. Hösten 2022 kommer troligtvis elpriset stiga till nya nivåer. Vi får se om det då har varit en torr sommar och om lagringskapaciteten på vattenkraft har förbättrats i takt med att det blir kyligare. Att tro på att vi har kommit fram till mer kontinuerlig försörjning från grön energi gentemot elnäten är nog för tidigt och sannolikheten är att vi i Sverige närmar oss våra europeiska grannländer i elpriset. Kanske kan det stå i en krona eller två mer än 2021. Baserat på vår kunskap om elmarknaden, elprisutvecklingen och vart terminpriserna pekar har vi även gjort en försiktig uppskattning av elpriset under 2022. Vi hoppas att situationen vintern 2022 inte blir värre än 2021 men det beror starkt på vilket väder vi får och om industrin samt elbilar kräver mer el, dvs efterfrågan överstiger utbudet.

Elbytes elpris prognos 2022 SE3 och SE4 i genomsnitt:

2022 Q1: 94 öre per kWh.

2022 Q2: 56 öre per kwh.

2022 Q3: 135 öre per kWh

2022 Q4: 266-366 öre per kWh

Elpris prognos 2023
Vi tror att vid år 2023 så kommer elpriset stabilisera sig mer på en högre nivå än vad vi har haft tidigare. År 2023 kan vara likt 2022 då de satsningar som görs på grön energi borde ge resultat.
Elbytes elpris prognos 2023:

2023 Q1: 140 öre per kWh.

2023 Q2: 61 öre per kwh.

2023 Q3: 70 öre per kWh

2023 Q4: 130 öre per kWh


Elpris prognos 2024
Det här kan mycket väl bli ett ödesår där vi kan förutse svenska elmarknadens framtid baserat på vad för resultat som gjorts i de länder som satsat ännu mer på grön el, t.ex. Tyskland. Går det att ersätta all el till industrin från kärnkraftsel med gröna alternativ utan att bli beroende av olja och gas. Eller måste man t.ex. kontra med mini-kärnkraftverk för att hålla uppe stabiliteten. Elbilsflottan kan vid denna tid uppnå till 50 % av alla existerande bilar. Vad ger det för extra belastning på extra elproduktionen.
Elbytes elpris prognos 2024:

2024 Q1: 109 öre per kWh.

2024 Q2: 71 öre per kwh.

2024 Q3: 50 öre per kWh

2024 Q4: 81 öre per kWh


Elpris prognos 2025
Vi förutspår att det energipriset som existerat under 60 till 90-talet är ett minne blott och något vi inte kommer hamna på sådana nivåer igen inom detta decennium. Det behöver inte vara en nackdel, att fortsätta med el från kärnkraft skulle göra att vi inte tar ansvar för all den uran som grävs ner till framtida generationer. Det är därför majoriteten av Sveriges befolkning röstat på att lägga ned kärnkraftverken. Motargumentet brukar vara, att vad ska vi ersätta det med? Fyra år framåt i tiden hoppas vi vatten kan lagras mer effektivt och att solceller sitter på var och varannat hustak (dessa är redan ofta lönsamma att installera) och att vindkraftverk kan generera mer el. Det är svårt att säga exakt vad elpriset kan hamna på men så länge problemen med kontinuerlig el inte löses kommer vi fortsätta se skillnader mellan åren beroendes på framförallt vädret.

2025 Q1: 130 öre per kWh.

2025 Q2: 86 öre per kwh.

2025 Q3: 70 öre per kWh

2025 Q4: 96 öre per kWh

Vill du hålla dig uppdaterad på elpris prognosen?

Fyll i ditt telefonnummer och postnummer så får du kontinuerliga uppdateringar kring elmarknaden, elpriserna framöver, samt tips och råd kring hur du kan spara pengar på el.Läs också Vad väljer man, fast eller rörligt elpris? .