Elcertifikat

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat handlas på en marknad och sedan 2012 har Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad.Elcertifikat handlar om att premiera de som producera bra och miljövänlig el. När elproducenten producerar mängd x energi så får de tilldelat ett certifikat som utfärdas av staten och som ger de rätten att få den här pengen per x mängd energi de säljer vidare.

Det innebär för dig som konsument eller företag att du har en skyldighet att betala för den. Elcertifiktatet styrs av utbud och efterfrågan på en öppenmarknad och ju fler som efterfrågar miljövänlig el med elcertifikat desto billigare kommer det att bli.

Elcertifikat pris 2024

Vad är priset på elcertifikat? Priset på elcertifikat varierar och är något som man som konsument måste betala för. I fasta elavtal så är elcertifikatsavgiften inbakad i total priset men för rörliga elpris så varierar priserna för elcertifikat. Elcertifikatpriset per kWh kan vara allt från 2 öre till 6 öre och detta brukar elbolag utnyttja så var uppmärksam. Speciellt om elförsäljare ringer till dig. Se hur du beräknar din elkostnad här .

Elcertifikat solceller

Om du är mikroproducent av el dvs. har solceller på taket på ditt hus, sommarhus eller annan anläggning så kan du också ansöka om att få din anläggning godkänd för elcertifikat. Detta görs på energimyndighetens hemsida. Du får betalt för den el som du säljer inte den du själv nyttjar.

Tips Här kan du se ditt anläggnings ID

Elbytes jämförelsetjänst

Jämför elavtal enkelt genom att fylla i ditt postnummer, kilowattimmar och avtalstyp. Se utbud hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review Fortum Greenely Eon Skellefteå Kraft Telge Energi Vattenfall

Artikel skriven av Elbyte - Vi reseverar oss för eventuella felskrivningar

Elbyte.