2 Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy på Elbyte.se 🏅

Användarvillkor

Elbyte AB, organisationsnummer 559299-4825 ("Elbyte","vi") respekterar din integritet och din rättighet att ha kontroll över dina personuppgifter. I den här personuppgiftspolicyn redogörs för vilka uppgifter som vi insamlar, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, den rättsliga grunden för vår behandling, på vilket sätt du som användare kan ha kontroll över dina egna uppgifter och hur du kommer i kontakt med oss. Den här personuppgiftspolicyn gäller när du använder vår webbplats, och / eller mobilversion samt våra tjänster som tillhandahålls via vår webbplats eller mobilapp (exmpelvis jämförelse och byte av elavtal samt tillhandahållande av konto för användare) som administreras av Elbyte ("Tjänsten"). Elbyte är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och har ansvar för att behandling sker enligt rådande lagstiftning. Det är betydelsefullt att du läser och fattar vår personuppgiftspolicy innan du nyttjar Tjänsten. All behandling av personuppgifter inom Elbyte sker i enlighet med gångbar personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Innan var det ramverket den svenska Personuppgiftslagen (1998:204) och vi respekterar svenska PUL likväl.

Viktiga begrepp
Personuppgiftsbehandling berör ett antal viktiga begrepp som kan vara besvärliga att förstå . Till och med begreppet personuppgift kan vara utmanande att fullt begripa och vi kommer försöka förtydliga detta område här. En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt ihop med andra uppgifter kan knytas till en fysisk levande person, exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress. Även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid användande av Tjänsten kan vara personuppgifter. Personuppgiftsbehandling innefattar all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, analysering, förändring, registrering och lagring. Ansvarig för personuppgifter är den som ensam eller tillsammans med annan beslutar ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Behandling av uppgifter
Det är Elbytes ambition att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. Elbyte friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen görs tillgängliga av elhandelsbolagen och andra väsentliga källor. Elbyte har rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som mål att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig, övergripande och uppdaterad samt tar till alla rimliga åtgärder för att se till att så ska vara fallet. Elbyte kan emellertid ej garantera fullkomlig tillförlitlighet eller korrekthet gällande all information som finns föreställd på webbplatsen, då sådan information inhämtas ifrån tredje part. Tekniska svårigheter, som problem med att hämta in information från tredje part eller mänskligt fel kan dock leda till inkonsekvent eller felaktig information på plattformen. Med bakgrund i detta friskriver sig Elbyte från felaktiga prisangivelser eller avtalsvillkor och förbehåller sig rätten att utan varsel eller i efterhand korrigera dessa för att reflektera faktiska pris- och avtalsvillkor.

Behandling av uppgifter
Följande personuppgifter samlar Elbyte in och behandlar om dig som användare av Tjänsten: Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personligt ID-nummer (som personnummer, nationellt id eller organisationsnummer) Anläggnings-ID Nät-ID Årsförbrukning Antal inneboende Bostadstyp Inflyttningsdatum Faktureringsadress IP-adress Geografiska uppgifter och andra uppgifter som du i förekommande fall själv lämnar inom ramen för Tjänsten. Det bör tydliggöras att denna lista inte är helt uttömmande. Elbyte förbehåller sig rätten inför att kunna kräva att användare även delar med sig av övriga typer av personuppgifter och kan likaså behandla dessa. Elbyte behöver ovan uppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig om att fullfölja en beställning eller byte av elavtal. Om du väljer att utelämna vissa personuppgifter kan detta resultera i att Elbyte inte kan genomföra det begärda bytet av elavtal. Ifall du skapar ett användarkonto hos Elbyte kommer Elbyte att spara ovan uppgifter om dig även för detta ändamål. Viss information hämtas automatiskt in när du använder Tjänsten eller skapar ett användarkonto, inklusive Information om ditt nyttjande av Tjänsten, exempelvis hur du navigerar runt i Tjänsten och vilka sidor du har besökt och teknisk data om de enheter du nyttjar för att få tillgång till Tjänsten som IP-adress, typ av hårdvara, operativsystem och webbläsarversion samt geografisk information

Behandling av personuppgifter
Elbyte behandlar personuppgifter i enlighet med relevant lagstiftning. Detta innebär att personuppgifter inte kan lagras av Elbyte under lång tid om det ej är motiverat, eller under en längre tid än vad som krävs med hänsyn till syftet med behandlingen av personuppgifterna. Elbyte kommer att lagra personuppgifterna från medlemmar under den tid som dessa förblir medlemmar hos Elbyte via att de tecknar nyhetsbrevet. För de som inte har ett medlemskonto / användarkonto så kommer personuppgifter sparas under skälig tid för att tillåta dessa att slutföra den tjänst de sökt utföra genom Elbyte. Elbyte kommer inte att använda information från kunder som slutade vara medlemmar på plattformen för mer än 24 månader sedan i marknadsföringssyfte. Elbyte friskriver sig dock från att i vissa fall spara information längre än under denna tidsperiod, exempelvis på grund av lagkrav - som Bokföringslagen (1999:1078). Elbyte har dock ingen explicit skyldighet att bevara eller lagra kunders personuppgifter. Elbyte kan även komma att använda sig av offentliga register, såsom SPAR, för att kunna försäkra att dina personuppgifter förblir uppdaterad och korrekta. Denna typ av information kan komma att hämta personnumret från den adress en tilltänkt kund anger

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter
Du har rätt att kostnadsfritt få tydlig information från Elbyte om vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Dessutom har du nedan rättigheter: Rätt till tillgång – rätten att veta vilka personuppgifter som insamlats och hur dessa uppgifter behandlas. Rätt till rättelse – rätten att begära att personuppgifter som icke är korrekta rättas. Rätt till radering – rätten att begära att personuppgifter borttas. Rätt till begränsning – rätten att begära limitation av personuppgiftsbehandlingen. Rätt till dataportabilitet – rätt att få del av dina personuppgifter i ett format som är läsbart i maskin. Rätt att göra invändningar – rätten att återta och återkalla ett tidigare lämnat samtycke eller säga emot gentemot viss behandling. Rätt att lämna klagan till tillsynsmyndighet – rätten innebär att klagomål avseende Elbytes behandling av personuppgifter kan lämnas antingen till ansvarig tillsynsmindyghet.

Cookies
På www.elbyte.se används cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Elbyte.se ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part. Cookies nyttjas i en rad funktioner som syftar till att göra det enklare för användaren att nyttja tjänsten. En cookie kan inte identifiera användaren på individnivå (personligen) utan enbart den webbläsare som finns installerad på den dator som nyttjas vid besöket. Det finns två typer: •En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare. Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389)." Analysverktyg Elbyte använder sig av följande tredjeparts analysverktyg: Google Analytics Google Ads Facebook

Kontaktuppgifter
För mer information om personuppgiftspolicyn eller om du har några frågor, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på: Elbyte Norden AB Parkgatan 10 112 30 Stockholm E-postadress: info@elbyte.se Telefonnummer: 073586334 Den här personuppgiftspolicyn gäller från och med 2020-10-01