E.ON elavtal

E.ON är ett tyskt elbolag som har en stor andel av den svenska energimarknaden likväl. Framförallt i Skåne och södra Sverige är man starkt etablerade med både elnät och elhandel. Detta är intressant utvecklig då Vattenfall är väldigt stora i Tyskland likväl när det gäller energi. Elnäten ligger på bolaget E.ON energidistribution och möjliggör att du kan få el hem till dig överhuvudtaget, dvs. att efter elen genereras från exempelvis turbiner, så transporteras den på kablar i elnäten, transformeras om och kommer in i din lägenheten med rätt watt styrka. E.ON energilösningar är de som säljer el hem till dig, dvs. el som E.ON och andra elproducenter säljer till ett marknadsmässigt pris på Nord Pool. E.ON är världens största energibolag med över 30 miljoner i Sverige och deras etablering i Sverige skedde genom att de köpte upp Sydkraft Sverige. Själva produktion av el sker i systerbolaget Uniper som säljer el från kol, kärnkraft och gas. Uniper äger Oskarshamns kärnkraftverk tillsammans med Fortum. Man äger även en tredjedel av Ringhals där Vattenfall är största ägaren. E.ON som bolag satsar stort på grön energi och har satt som mål att år 2025 bara stå för grön energi från förnybar energi. Det blir spännande att se hur de följer målet men vi vet att åtskilliga miljarder satsas på att grön energi ska bli mer effektiv och en större del av elproduktionen.

E.ON elavtal


E.On erbjuder rörligt elavtal med en månadsavgift på 45 SEK. Just nu har de upp till 500 SEK rabatt som dras på första fakturan. Sen har de även fast elavtal på 12 månader vilket brukar vara lönsammast att teckna när elpriset är som lägst juni-augusti. Uppsägningstid på E.ON är 1 månad, om du har fast elavtal måste du hänga kvar hela avtalsperioden, annars riskerar du att få en brytavgift. E.ON har som sagt stor närvaro i Malmö och Skåne men går att välja i hela Sverige. E.ON har mellan 2017 och 2020 gjort vinster på ca 250 miljoner till ca 2,5 miljard på sin verksamhet i Sverige.

Välj E.ON »

Kontaktuppgifter


E.ON Sverige AB
Carl Gustafs väg 1
205 09 Malmö

Jämför elpriser

Jämför elavtal hos alla elbolag och spara pengar idag!


kWh / år


Elbyte goolge review Fortum Greenely Eon Skellefteå Kraft Telge Energi Vattenfall