Borlänge Energi

Läs om Borlänge Energi

På Elbyte.se kan du läsa om alla elbolag

Lokal förankring och samhällsengagemang

Borlänge Energi är en energileverantör med en stark lokal förankring i hjärtat av Dalarna. Företaget grundades 1943 och har sedan dess varit en viktig aktör inom energibranschen, med fokus på att leverera hållbar och pålitlig en

Hållbarhetsprofil och förnybar energi

Borlänge Energi har en stark hållbarhetsprofil och är ständigt engagerade i att öka andelen förnybar energi i sin produktion. Företaget har en hög andel förnybar energi i sin elproduktion och strävar efter att öka den ytterligare. Borlänge Energi arbetar också aktivt med att minska användningen av fossila bränslen och har utvecklat flera energisparprogram för att hjälpa sina kunder att minska sin energianvändning och därmed också sina kostnader.

Lokal förankring och samhällsengagemang

Borlänge Energi är en viktig del av Borlänges samhälle och har en stark lokal förankring. Företaget är engagerade i lokala samhällsprojekt som bidrar till en hållbar utveckling och har utvecklat flera initiativ för att stödja lokala företag och organisationer. Borlänge Energi är också en av de största sponsorerna av lokala evenemang och kulturaktiviteter i Borlänge.

Förmånliga elavtal för företag och privatpersoner

Borlänge Energi erbjuder förmånliga elavtal för både företag och privatpersoner. Deras avtal är flexibla och anpassade efter kundernas behov. De erbjuder också fast pris på el, vilket ger kunderna en trygg och förutsägbar elfaktura varje månad. Borlänge Energi har också en mängd olika betalningsalternativ för att göra det enkelt för kunderna att hantera sin elfaktura.

Borlänge Energi erbjuder olika typer av elavtal för företag som är anpassade efter företagens behov. Företagen kan välja mellan fast eller rörligt pris på el och har möjlighet att få en personlig rådgivning för att hitta det elavtal som passar dem bäst. Borlänge Energi har också utvecklat en rad olika lösningar för att hjälpa företag att minska

Kundservice och support

Borlänge Energi har en personlig kundserv