2 Användarvillkor

Användarvilllkor

Användarvillkor på Elbyte.se 🏅

Användarvillkor

Dessa användarvillkor ("Villkoren") gäller mellan dig som kund ("kunden", "du") och Elbyte Norden AB, org. nr 559299-4825, ("Elbyte"), vid byte av elhandelsbolag som tillhandahålls via webbplatsen www.elbyte.se och även på Elbytes mobilversion ("Plattformen" ”Webbplatsen” ”Webbplattformen” och ”Tjänsten”) Genom att använda tjänsten accepterar du villkoren. Via Plattformen kan du som kund byta elavtal bland de elhandelsbolag som vid var tid finns tillgängliga på Plattformen. Tjänsten använder cookies och enhetens information samt sparar den informationen du anger för att tillhandahålla tjänsten till dig

Skydd av innehåll (upphovsrätt)
Allt material på webbplatsen tillhör Elbyte, och Elbytes underleverantörer och / eller licensgivare, eller benämnda elhandelsbolag. Allt material på webbplatsen är skyddat av upphovsrättslagen (1960:729) och annan skyddslagstiftning. Det är ej tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera, fingera, eller publicera innehåll från Elbyte utan skriftlig godkännande från Elbyte. Användaren har emellertid rättighet att skapa en kopia av materialet som finns på webbplatsen för eget bruk som ej är kommersiellt.

Angivelser av priser och annan information
Det är Elbytes ambition att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. Elbyte friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. Prisspecifikationer och annan information på webbplatsen görs tillgängliga av elhandelsbolagen och andra väsentliga källor. Elbyte har rutiner för att kvalitetssäkra informationen och har som mål att all information på webbplatsen ska vara korrekt, fullständig, övergripande och uppdaterad samt tar till alla rimliga åtgärder för att se till att så ska vara fallet. Elbyte kan emellertid ej garantera fullkomlig tillförlitlighet eller korrekthet gällande all information som finns föreställd på webbplatsen, då sådan information inhämtas ifrån tredje part. Tekniska svårigheter, som problem med att hämta in information från tredje part eller mänskligt fel kan dock leda till inkonsekvent eller felaktig information på plattformen. Med bakgrund i detta friskriver sig Elbyte från felaktiga prisangivelser eller avtalsvillkor och förbehåller sig rätten att utan varsel eller i efterhand korrigera dessa för att reflektera faktiska pris- och avtalsvillkor.

Begränsning av ansvar
Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende Elbytes ansvar gentemot dig som användare av tjänsten. Elbyte representerar ej på något sätt elhandelsbolagen eller någon annan part mot användaren eller vice versa. Elbyte är en mellanhand och föreställer endast, på användarens begäran, de elhandelsbolag som passar användaren bäst utifrån den information som användaren angett på webbplatsen. I de fall användaren begär att teckna avtal med ett elhandelsbolag skickar Elbyte begäran vidare denna vidarebefordran till det av användaren valda elhandelsbolaget. Elbyte ansvarar inte för några skador som har orsakats utav innehåll som finns eller funnits på webbplatsen, eller baserat på innehåll som inte går att hitta igen. Elbyte friskriver sig l från möjliga åtgärder besökare har genomfört med bakgrund av innehåll som funnits på webbplattformen. Nyttjande av Elbyte och agerande från information som funnits på plattformen är något som alltid sker på användares enskilda ansvar.

Cookies
På www.elbyte.se används cookies. Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas automatiskt om besökaren. Personlig information som besökaren själv registrerar, sparas i syfte att optimera användarupplevelsen och för att Elbyte.se ska kunna anpassa kommunikationen efter varje användares unika intressen. Vi delar inte med oss av information till tredje part. Cookies nyttjas i en rad funktioner som syftar till att göra det enklare för användaren att nyttja tjänsten. En cookie kan inte identifiera användaren på individnivå (personligen) utan enbart den webbläsare som finns installerad på den dator som nyttjas vid besöket. Det finns två typer: •En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare. Alla som besöker en webbplats som använder cookies ska få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till och hur cookies kan undvikas, enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (SFS 2003:389)." Analysverktyg Elbyte använder sig av följande tredjeparts analysverktyg: Google Analytics Google Ads Facebook

Personuppgifter
I samband med att användare besöker webbplatsen eller i övrigt nyttjar Tjänsten kommer Elbyte att behandla personuppgifter hänförliga till användaren. För en fullständig beskrivning över hur Elbyte behandlar användarens personuppgifter hänvisas till Elbytes Personuppgiftspolicy vilken du hittar senare i dokumentet. Genom att använda Tjänsten, t.ex. genom att bevistas på vår webbplats eller genom att be om ett byte eller jämförelse av olika elavtal, affirmerar du att du tagit del av och förstått innehållet i Elbytes Personuppgiftspolicy. Genom att användaren lämnar sina personuppgifter accepterar användaren att Elbyte lagrar och behandlar personuppgifterna för ovan angivna ändamål. Nedan anges ett sammandrag över hur Elbyte behandlar användarnas personuppgifter. Elbyte behandlar och lagrar personuppgifter som användarnas namn, adress, mobiltelefonnummer, emailadress, anläggnings-ID och områdes-ID. Personuppgifterna behandlas och lagras bl.a. för att kunna fullgöra användarens begäran om att teckna avtal med ett elhandelsbolag, för att tillhandahålla Tjänsten från Elbyte samt för att kunna lämna erbjudanden om andra produkter och tjänster som ligger inom Elbytes angränsande områden. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med vid tidens gällande dataskyddslagstiftning. När användaren beställer information om eller begär att få teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag kommer Elbyte att lämna ut användarens personuppgifter till valt elhandelsbolag, direkt eller via underleverantör, i syfte att kunna uppfylla användarens begäran. Elhandelsbolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som elhandelsbolaget utför. Vi uppmanar därmed användaren att noggrant ta del av elhandelsbolagets information om elhandelsbolagets behandling av personuppgifter. I de fall Elbyte hänvisar och / eller länkar till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Elbyte frånsäger sig allt ansvar för sådan tredje parts webbplats och sådan tredje parts eventuella personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter
Elbyte förbehåller sig rätten att när som helst förändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida. Om användaren har ett konto på vår webbplats kommer Elbyte informera hen om de nya villkoren via ett e-postmeddelande.

Kontaktuppgifter
För mer information om användarvillkoren eller om du har några frågor, är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på: Elbyte Norden AB Parkgatan 10 112 30 Stockholm E-postadress: info@elbyte.se Telefonnummer: 073586334